Centralne Repozytorium Wzorów Dokumentów Elektronicznych

Nr wzoru Data publikacjiNazwa instytucjiDotyczyCzy aktualny
2022/12/19/12000
19.12.2022
MINISTERSTWO FINANSÓW
PIT-36L(19) ZEZNANIE O WYSOKOŚCI OSIĄGNIĘTEGO DOCHODU (PONIESIONEJ STRATY) W ROKU PODATKOWYM - wzór stosuje się do uzyskanych dochodów lub poniesionych strat od dnia 1 stycznia 2022 r. - Wzór dokumentu elektronicznego może być stosowany po upływie dwóch tygodni od daty opublikowania.
N
2022/12/19/11999
19.12.2022
MINISTERSTWO FINANSÓW
PIT-36LS(19) ZEZNANIE O WYSOKOŚCI OSIĄGNIĘTEGO DOCHODU (PONIESIONEJ STRATY) W ROKU PODATKOWYM - wzór stosuje się do uzyskanych dochodów lub poniesionych strat od dnia 1 stycznia 2022 r. - Wzór dokumentu elektronicznego może być stosowany po upływie dwóch tygodni od daty opublikowania.
T
Pozycji na liście
Pozycje 1-2 z 2