Centralne Repozytorium Wzorów Dokumentów Elektronicznych

Nr wzoru Data publikacjiNazwa instytucjiDotyczyCzy aktualny
2022/01/05/11213
05.01.2022
URZĄD MIEJSKI W ŁOBZIE
Wzór deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi dla właścicieli nieruchomości zamieszkałych
T
2022/01/05/11212
05.01.2022
Urząd Gminy Łękawica
Wzór deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi - składanej przez właścicieli nieruchomości, na której znajduje się domek letniskowy lub innej nieruchomości wykorzystywanej na cele rekreacyjno-wypoczynkowe
T
2022/01/05/11211
05.01.2022
MINISTERSTWO FINANSÓW
Wzór wniosku wspólnego o wydanie interpretacji indywidualnej ORD-WS/A(3) (załącznik)
T
2022/01/05/11210
05.01.2022
URZĄD MIEJSKI W MRĄGOWIE
Wzór deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi dla nieruchomości zamieszkałych
T
2022/01/05/11209
05.01.2022
MINISTERSTWO FINANSÓW
Wzór wniosku wspólnego o wydanie interpretacji indywidualnej ORD-WS(3)
N
2022/01/05/11208
05.01.2022
GMINA SUWAŁKI
Wzór deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi dla nieruchomości, na której znajduje się domek letniskowy lub innej nieruchomości wykorzystywanej na cele rekreacyjno-wypoczynkowe
T
2022/01/05/11207
05.01.2022
MINISTERSTWO FINANSÓW
Wzór wniosku o wydanie interpretacji indywidualnej ORD-IN/A(7) (załącznik do dokumentu ORD-IN(9))
T
2022/01/05/11206
05.01.2022
MINISTERSTWO FINANSÓW
Wzór wniosku o wydanie interpretacji indywidualnej ORD-IN(9)
N
2022/01/05/11205
05.01.2022
URZĄD MIASTA POZNANIA
Wzór deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na terenie miasta Poznania na rok 2022
T
Pozycji na liście
Pozycje 1-9 z 9