Centralne Repozytorium Wzorów Dokumentów Elektronicznych

Nr wzoru Data publikacjiNazwa instytucjiDotyczyCzy aktualny
2022/01/27/11283
27.01.2022
URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO
Wzór wniosku o udostępnienie informacji publicznej
T
2022/01/27/11282
27.01.2022
GMINA ŁOMIANKI
Wzór deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
T
2022/01/27/11281
27.01.2022
MINISTERSTWO CYFRYZACJI
Wzór wniosku o utworzenie adresu i skrzynki do doręczeń elektronicznych dla podmiotów niepublicznych będących osobą fizyczną.
N
2022/01/27/11280
27.01.2022
MINISTERSTWO CYFRYZACJI
Wzór wniosku o utworzenie adresu i skrzynki do doręczeń elektronicznych dla podmiotów niepublicznych niebędących osobą fizyczną.
N
2022/01/27/11279
27.01.2022
MINISTERSTWO CYFRYZACJI
Wzór wniosku o utworzenie adresu i skrzynki do doręczeń elektronicznych dla podmiotów publicznych.
N
2022/01/27/11278
27.01.2022
MINISTERSTWO CYFRYZACJI
Wzór wniosku o utworzenie adresu i skrzynki do doręczeń elektronicznych dla zawodów zaufania publicznego.
N
2022/01/27/11277
27.01.2022
URZĄD MIASTA I GMINY ŚWIĄTNIKI GÓRNE
Wzór deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
T
2022/01/27/11276
27.01.2022
URZĄD MIASTA ZGIERZA
Wzór deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi z nieruchomości zabudowanej budynkiem mieszkalnym jednorodzinnym
T
2022/01/27/11275
27.01.2022
URZĄD MIASTA ZGIERZA
Wzór deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi z nieruchomości zamieszkałej zabudowanej budynkiem wielolokalowym
T
Pozycji na liście
Pozycje 1-9 z 9