Centralne Repozytorium Wzorów Dokumentów Elektronicznych

Nr wzoru Data publikacjiNazwa instytucjiDotyczyCzy aktualny
2022/01/12/11238
12.01.2022
URZĄD MIASTA BYDGOSZCZY
Wniosek o wydanie zaświadczenia o przeznaczeniu terenu w Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy miasto Bydgoszcz
T
2022/01/12/11237
12.01.2022
URZĄD MIASTA BYDGOSZCZY
Wniosek o wydanie wypisu i wyrysu z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego / Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy miasto Bydgoszcz
T
2022/01/12/11236
12.01.2022
MINISTERSTWO FINANSÓW
PCC-4(1) ZBIORCZA DEKLARACJA W SPRAWIE PODATKU OD CZYNNOŚCI CYWILNOPRAWNYCH - Wzór dokumentu elektronicznego może być stosowany po upływie dwóch tygodni od daty opublikowania.
T
Pozycji na liście
Pozycje 1-3 z 3