Centralne Repozytorium Wzorów Dokumentów Elektronicznych

Nr wzoru Data publikacjiNazwa instytucjiDotyczyCzy aktualny
2022/01/14/11254
14.01.2022
GMINA WILKOWICE
Wzór deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
T
2022/01/14/11253
14.01.2022
Urząd Miasta Starogard Gdański - Gmina Miejska Starogard Gdański
Wzór deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi dla nieruchomości lub jej części, na której zamieszkują mieszkańcy
T
2022/01/14/11252
14.01.2022
Urząd Miasta Starogard Gdański - Gmina Miejska Starogard Gdański
Wzór deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi dla nieruchomości lub jej części, na której nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne
T
2022/01/14/11251
14.01.2022
URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO
Wzór wniosku o wydanie zezwolenia na obrót hurtowy w kraju napojami alkoholowymi o zawartości powyżej 4,5 % do 18 % alkoholu z wyjątkiem piwa
T
2022/01/14/11250
14.01.2022
URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO
Wzór wniosku o wydanie zezwolenia na obrót hurtowy w kraju napojami alkoholowymi o zawartości do 4,5 % alkoholu i piwem
T
2022/01/14/11249
14.01.2022
URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO
Wzór wniosku/oferty promocji Województwa Zachodniopomorskiego poprzez przedsięwzięcie o charakterze kulturalnym
T
2022/01/14/11248
14.01.2022
URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO
Wzór wniosku o udzielenie dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków lub ujętym w gminnej ewidencji zabytków, położonym na obszarze województwa zachodniopomorskiego
T
2022/01/14/11247
14.01.2022
URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO
Wzór sprawozdania z wykorzystania dotacji celowej na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków lub ujętym w gminnej ewidencji zabytków, położonym na obszarze województwa zachodniopomorskiego
T
2022/01/14/11246
14.01.2022
URZĄD MIASTA ŁODZI
Wzór deklaracji DO-W o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi dla właścicieli nieruchomości zabudowanych budynkami wielolokalowymi
N
2022/01/14/11245
14.01.2022
URZĄD MIASTA ŁODZI
Wzór deklaracji DO-J o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi dla właścicieli nieruchomości zabudowanych budynkami jednorodzinnymi
T
Pozycji na liście
Pozycje 1-10 z 12