Centralne Repozytorium Wzorów Dokumentów Elektronicznych

Nr wzoru Data publikacjiNazwa instytucjiDotyczyCzy aktualny
2022/01/10/11223
10.01.2022
GMINA KARPACZ
Wzór deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi - nieruchomość, która w części stanowi nieruchomość, na której zamieszkują mieszkańcy, a w części nieruchomość, na której nie zamieszkują mieszkańcy
N
2022/01/10/11222
10.01.2022
GMINA KARPACZ
Wzór deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi - nieruchomość, na której nie zamieszkują mieszkańcy, a świadczone są usługi hotelarskie
N
2022/01/10/11221
10.01.2022
GMINA KARPACZ
Wzór deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi - nieruchomość, na której nie zamieszkują mieszkańcy i nie są świadczone usługi hotelarskie
N
2022/01/10/11220
10.01.2022
Urząd Miejski w Czechowicach-Dziedzicach
Wzór deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składana przez właścicieli nieruchomości zamieszkałych położonych na terenie gminy Czechowice-Dziedzice
T
2022/01/10/11219
10.01.2022
URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO
Wzór wniosku o nadanie Odznaki Honorowej Gryfa Zachodniopomorskiego (osoba fizyczna)
T
2022/01/10/11218
10.01.2022
URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO
Wzór wniosku o nadanie Odznaki Honorowej Gryfa Zachodniopomorskiego (podmiot)
T
2022/01/10/11217
10.01.2022
GMINA KARPACZ
Wzór deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi - nieruchomość, na której zamieszkują mieszkańcy
T
2022/01/10/11216
10.01.2022
MINISTERSTWO FINANSÓW
PIT-28(24) ZEZNANIE O WYSOKOŚCI UZYSKANEGO PRZYCHODU, WYSOKOŚCI DOKONANYCH ODLICZEŃ I NALEŻNEGO RYCZAŁTU OD PRZYCHODÓW EWIDENCJONOWANYCH - wzór stosuje się do uzyskanego przychodu, wysokości dokonanych odliczeń i należnego ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych od dnia 1 stycznia 2021 r. - Wzór dokumentu elektronicznego może być stosowany po upływie dwóch tygodni od daty opublikowania.
T
2022/01/10/11215
10.01.2022
MINISTERSTWO FINANSÓW
PIT-28S(24) ZEZNANIE O WYSOKOŚCI UZYSKANEGO PRZYCHODU, WYSOKOŚCI DOKONANYCH ODLICZEŃ I NALEŻNEGO RYCZAŁTU OD PRZYCHODÓW EWIDENCJONOWANYCH - wzór stosuje się do uzyskanego przychodu, wysokości dokonanych odliczeń i należnego ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych od dnia 1 stycznia 2021 r. - Wzór dokumentu elektronicznego może być stosowany po upływie dwóch tygodni od daty opublikowania.
T
2022/01/10/11214
10.01.2022
MINISTERSTWO FINANSÓW
Wzór wniosku wspólnego o wydanie interpretacji indywidualnej ORD-WS/B(3) (załącznik)
T
Pozycji na liście
Pozycje 1-10 z 10