Centralne Repozytorium Wzorów Dokumentów Elektronicznych

Nr wzoru Data publikacjiNazwa instytucjiDotyczyCzy aktualny
2022/01/03/11193
03.01.2022
URZĄD GMINY LYSKI
Wzór deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
T
2022/01/03/11192
03.01.2022
MINISTERSTWO FINANSÓW
PIT-36(29) ZEZNANIE O WYSOKOŚCI OSIĄGNIĘTEGO DOCHODU (PONIESIONEJ STRATY) W ROKU PODATKOWYM - wzór stosuje się do uzyskanych dochodów lub poniesionych strat od dnia 1 stycznia 2021 r. - Wzór dokumentu elektronicznego może być stosowany po upływie dwóch tygodni od daty opublikowania.
T
2022/01/03/11191
03.01.2022
MINISTERSTWO FINANSÓW
PIT-39(11) ZEZNANIE O WYSOKOŚCI OSIĄGNIĘTEGO DOCHODU (PONIESIONEJ STRATY) W ROKU PODATKOWYM - wzór stosuje się do uzyskanych dochodów lub poniesionych strat od dnia 1 stycznia 2021 r. - Wzór dokumentu elektronicznego może być stosowany po upływie dwóch tygodni od daty opublikowania.
T
2022/01/03/11190
03.01.2022
Powiat Proszowicki
Wzór wniosku o uzgodnienie projektu decyzji o warunkach zabudowy
T
2022/01/03/11189
03.01.2022
Powiat Proszowicki
Wzór wniosku o wydanie karty wędkarskiej
T
2022/01/03/11188
03.01.2022
Powiat Proszowicki
Wzór wniosku o wydanie zaświadczenia na przewozy drogowe na potrzeby własne, wykonywane w krajowym niezarobkowym przewozie drogowym osób lub rzeczy
T
2022/01/03/11187
03.01.2022
Powiat Proszowicki
Wzór wniosku o wydanie zaświadczenia o braku sprzeciwu do przyjętych zgłoszeń budowlanych
T
2022/01/03/11186
03.01.2022
Powiat Proszowicki
Wzór wniosku o wydanie zaświadczenia o samodzielności lokalu/lokali
T
2022/01/03/11185
03.01.2022
Powiat Proszowicki
Wzór wniosku o wydanie zaświadczenia potwierdzającego, że działka nie jest objęta uproszczonym planem urządzania lasu lub decyzją starosty określającą zadania z zakresu gospodarki leśnej
T
2022/01/03/11184
03.01.2022
Powiat Proszowicki
Wzór wniosku o wyłączenie gruntów z produkcji rolnej
T
Pozycji na liście
Pozycje 1-10 z 13