Centralne Repozytorium Wzorów Dokumentów Elektronicznych

Nr wzoru Data publikacjiNazwa instytucjiDotyczyCzy aktualny
2022/01/11/11235
11.01.2022
GMINA WRĘCZYCA WIELKA
Wzór deklaracji o wysokości ryczałtowej stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi za rok od domku letniskowego na nieruchomości albo od innej nieruchomości wykorzystywanej na cele rekreacyjno-wypoczynkowe
T
2022/01/11/11234
11.01.2022
URZĄD GMINY W JELEŚNI
Wzór deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi – nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz nieruchomości, na której znajduje się domek letniskowy lub innej nieruchomości wykorzystywanej na cele rekreacyjno – wypoczynkowe
T
2022/01/11/11233
11.01.2022
MINISTERSTWO FINANSÓW
CIT-ST(8) INFORMACJA O ZAKŁADACH (ODDZIAŁACH) PODATNIKA DO USTALENIA NALEŻNYCH JEDNOSTKOM SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO DOCHODÓW Z TYTUŁU UDZIAŁU WE WPŁYWACH Z PODATKU DOCHODOWEGO OD OSÓB PRAWNYCH - Wzór dokumentu elektronicznego może być stosowany po upływie dwóch tygodni od daty opublikowania.
N
2022/01/11/11232
11.01.2022
MINISTERSTWO FINANSÓW
PCC-2(7) DEKLARACJA O WYSOKOŚCI POBRANEGO I WPŁACONEGO PODATKU PRZEZ PŁATNIKA - Wzór dokumentu elektronicznego może być stosowany po upływie dwóch tygodni od daty opublikowania.
T
2022/01/11/11231
11.01.2022
MINISTERSTWO FINANSÓW
SD-2(6) DEKLARACJA O WYSOKOŚCI POBRANEGO I WPŁACONEGO PODATKU PRZEZ PŁATNIKA - Wzór dokumentu elektronicznego może być stosowany po upływie dwóch tygodni od daty opublikowania.
T
2022/01/11/11230
11.01.2022
MINISTERSTWO FINANSÓW
CIT-15J(1) INFORMACJA O PODATNIKACH PODATKU DOCHODOWEGO POSIADAJĄCYCH, BEZPOŚREDNIO LUB ZA POŚREDNICTWEM PODMIOTÓW NIEBĘDĄCYCH PODATNIKAMI PODATKU DOCHODOWEGO, PRAWA DO UDZIAŁU W ZYSKU SPÓŁKI JAWNEJ
N
2022/01/11/11229
11.01.2022
MINISTERSTWO FINANSÓW
PCC-4/A(1) INFORMACJA O POZOSTAŁYCH PODATNIKACH - Wzór dokumentu elektronicznego może być stosowany po upływie dwóch tygodni od daty opublikowania.
T
2022/01/11/11228
11.01.2022
MINISTERSTWO FINANSÓW
UPL-1(6) PEŁNOMOCNICTWO DO PODPISYWANIA DEKLARACJI SKŁADANEJ ZA POMOCĄ ŚRODKÓW KOMUNIKACJI ELEKTRONICZNEJ
T
2022/01/11/11227
11.01.2022
Urząd Gminy Ujsoły
Wzór deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi - nieruchomości zamieszkałe i niezamieszkałe
T
2022/01/11/11226
11.01.2022
URZĄD GMINY W ISTEBNEJ
Wzór deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami dla domku letniskowego na nieruchomości albo innej nieruchomości wykorzystywanej na cele rekreacyjno-wypoczynkowe
T
Pozycji na liście
Pozycje 1-10 z 12