Centralne Repozytorium Wzorów Dokumentów Elektronicznych

Nr wzoru Data publikacjiNazwa instytucjiDotyczyCzy aktualny
2022/01/26/11274
26.01.2022
URZĄD MIEJSKI W BIELSKU-BIAŁEJ
Wzór informacji o pojemnikach własnościowych dla części niezamieszkałej w DGO-5 (zabudowa wielolokalowa)
T
2022/01/26/11273
26.01.2022
URZĄD MIEJSKI W BIELSKU-BIAŁEJ
Wzór zgłoszenia zapotrzebowania na pojemniki DGO-1/DGO-5 (zabudowa wielorodzinna lub szeregowa)
T
2022/01/26/11272
26.01.2022
URZĄD MIEJSKI W BIELSKU-BIAŁEJ
Wzór zgłoszenia zapotrzebowania na pojemniki DGO-5 (zabudowa jednorodzinna)
T
2022/01/26/11271
26.01.2022
URZĄD MIASTA RUDA Śląska
Wzór deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi od domku letniskowego na nieruchomości albo od innej nieruchomości wykorzystywanej na cele rekreacyjno-wypoczynkowe
T
2022/01/26/11270
26.01.2022
MINISTERSTWO FINANSÓW
Wzór wniosku wspólnego o wydanie interpretacji indywidualnej ORD-WS(3)
T
2022/01/26/11269
26.01.2022
MINISTERSTWO FINANSÓW
Wzór wniosku o wydanie interpretacji indywidualnej ORD-IN(9)
T
Pozycji na liście
Pozycje 1-6 z 6