Centralne Repozytorium Wzorów Dokumentów Elektronicznych

Nr wzoru Data publikacjiNazwa instytucjiDotyczyCzy aktualny
2022/01/13/11242
13.01.2022
URZĄD GMINY KRASOCIN
Wzór deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
N
2022/01/13/11241
13.01.2022
URZĄD GMINY W SŁUPNIE
Wzór deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi dla nieruchomości na których zamieszkują mieszkańcy
T
2022/01/13/11240
13.01.2022
URZĄD GMINY W SŁUPNIE
Wzór deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi dla nieruchomości, na której znajduje się domek letniskowy lub innej nieruchomości wykorzystywanej na cele rekreacyjno-wypoczynkowe
T
2022/01/13/11239
13.01.2022
GMINA KNURÓW
Wzór deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
T
Pozycji na liście
Pozycje 1-4 z 4