Z7_192412S0J8R100A4VCHG1N00G5
Actions
Loading...
Załatw w urzędzie:

,
Pokaż sprawy wybranego urzędu x

Zgłoszenie zamiaru usunięcia drzewa lub krzewu

Uzyskanie możliwości usunięcia drzewa

Zgłoszeniu nie podlegają drzewa lub krzewy, których obwody pni na wysokości 5 cm nie przekraczają:
• 80 cm - w przypadku topoli, wierzb, klonu jesionolistnego, klonu srebrzystego,
• 65 cm - w przypadku kasztanowca zwyczajnego, robinii akacjowej, platanu klonolistnego,
• 50 cm - w przypadku pozostałych gatunków drzew

Organ właściwy do realizacji usługi  

wójt, burmistrz, prezydent

Kogo dotyczy  

Właściciela lub współwłaścicieli nieruchomości stanowiącej własność osób fizycznych zamierzających usunąć drzewo/drzewa na cele niezwiązane z prowadzeniem działalności gospodarczej lub ich pełnomocnik, o ile został ustanowiony.

Podstawy prawne  
Wymagane dokumenty  
 • Zgłoszenie + rysunek lub mapka Pobierz
 • Dokument potwierdzający udzielenie pełnomocnictwa, gdy wnioskodawca działa poprzez pełnomocnika
 • Zgoda współwłaścicieli terenu, jeżeli wnioskodawca nie jest jedynym właścicielem
 • Dowód wniesienia opłaty skarbowej w wysokości 17 zł od złożenia dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa
Czas realizacji  

w ciągu 21 dni - oględziny drzewa, w ciągu 14 dni od oględzin - ewentualny sprzeciw Burmistrza

Opłaty  

1. Zgłoszenie zamiaru usunięcia drzewa lub krzewu zwolnione jest z opłaty skarbowej 2. Opłata skarbowa w wysokości 17 zł od złożenia dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa

Tryb odwoławczy  

Odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego za pośrednictwem organu, który wydał decyzję wnoszącą sprzeciw wobec zamiaru usunięcia drzewa/drzew, w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji.

Rezultat realizacji usługi  

Milcząca zgoda organu oznaczająca możliwość usunięcia drzewa/drzew lub decyzja administracyjna wnosząca sprzeciw wobec zamiaru usunięcia drzewa/drzew oznaczająca brak możliwości usunięcia drzewa.

Etapy realizacji usługi  

1. Złożenie wniosku przez właściciela gruntu, na którym rośnie drzewo, 2. Milcząca zgoda organu lub wniesienie sprzeciwu w postaci decyzji administracyjnej

Poziom uwierzytelniania  
 • Podpis kwalifikowany
 • Profil zaufany
 • Usługa wymaga zalogowania  

  TAK

  Słowa kluczowe   Zgłoszenie zamiaru usunięcia drzewa lub krzewu
  Podobne usługi  

  Zgłoszenie zamiaru usunięcia drzewa lub krzewu

  Uzyskanie możliwości usunięcia drzewa

  Zgłoszeniu nie podlegają drzewa lub krzewy, których obwody pni na wysokości 5 cm nie przekraczają:
  • 80 cm - w przypadku topoli, wierzb, klonu jesionolistnego, klonu srebrzystego,
  • 65 cm - w przypadku kasztanowca zwyczajnego, robinii akacjowej, platanu klonolistnego,
  • 50 cm - w przypadku pozostałych gatunków drzew