Z7_192412S0J8R100A4VCHG1N00G5
Actions
Loading...
Załatw w urzędzie:

,
Pokaż sprawy wybranego urzędu x

Odbiór i demontaż wyrobów zawierających azbest

Demontaż i odbiór wyrobów zawierających azbest.

Organ właściwy do realizacji usługi  

Właściwy organ administracji publicznej np. wójt, burmistrz, prezydent miasta

Kogo dotyczy  

osoby fizyczne

Podstawy prawne  
 • Dotyczy tylko miasta Dębica - Uchwała nr V/36/2015 Rady Miejskiej w Dębicy z dnia 13 marca 2015 r. w sprawie określenia zasad udzielania dotacji celowej ze środków budżetu Miasta Dębica na usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Miasta Dębica (Dz. U. z 2015 r., poz. 1742)
 • Rozporządzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 2 kwietnia 2004 r. w sprawie sposobów i warunków bezpiecznego użytkowania i usuwania wyrobów zawierających azbest (Dz. U. z 2004 r. Nr 71, poz. 649)
Wymagane dokumenty  
 • 1. Wniosek o usunięcie wyrobów zawierających azbest.
 • 2. Kserokopia aktualnego dokumentu potwierdzającego własność budynku lub działki. W przypadku budynku lub działki do którego tytuł prawny posiada kilka osób należy dołączyć zgodę pozostałych uprawnionych.
Czas realizacji  

Realizacja jest możliwa w zależności od posiadanych środków własnych lub dofinansowania z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

Opłaty  

Nie dotyczy.

Tryb odwoławczy  

Nie przysługuje.

Rezultat realizacji usługi  

Usunięcie wyrobów zawierających azbest.

Etapy realizacji usługi  

1. Złożenie wniosku 2. Weryfikacja wniosku. 3. Podpisanie umowy 4. Demontaż i odbiór. 5. Podpisanie protokołu

Poziom uwierzytelniania  
 • Podpis kwalifikowany
 • Profil zaufany
 • Usługa wymaga zalogowania  

  TAK

  Słowa kluczowe   Azbest

  Odbiór i demontaż wyrobów zawierających azbest

  Demontaż i odbiór wyrobów zawierających azbest.