Z7_192412S0J8R100A4VCHG1N00G5
Actions
Loading...
Załatw w urzędzie:

,
Pokaż sprawy wybranego urzędu x

Zaświadczenia dotyczące ochrony środowiska

Wydanie zaświadczenia dotyczącego niezalegania z opłatami na rzecz ochrony środowiska 

Organ właściwy do realizacji usługi  

właściwy organ administracji publicznej

Kogo dotyczy  

Osoba fizyczna, prawna lub jednostka samorządowa

Podstawy prawne  
Wymagane dokumenty  
 • Dowód opłaty skarbowej – w przypadku, gdy jest to wymagane
 • Pełnomocnictwo - jeżeli w sprawie występuje pełnomocnik – wraz z dowodem uiszczenia opłaty skarbowej
 • Wniosek o wydanie zaświadczenia
Czas realizacji  

Niezwłocznie lecz nie później niż w terminie 7 dni

Opłaty  

* 17,00 zł - opłata skarbowa za wydanie zaświadczenia (brak opłaty – w przypadkach, gdy o wydanie zaświadczenia ubiega się jeden z podmiotów wskazanych w art. 7 ustawy o opłacie skarbowej. * 17,00 zł – opłata skarbowa za złożenie dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa.

Tryb odwoławczy  

W przypadku rozstrzygnięcia pozytywnego (wydanie zaświadczenia) – środek odwoławczy nie przysługuje. W przypadku rozstrzygnięcia negatywnego (wydanie postanowienia o odmowie wydania zaświadczenia bądź postanowienia o odmowie wydania zaświadczenia o treści żądanej przez osobę ubiegającą się o nie) - przysługuje zażalenie do właściwego Samorządowego Kolegium Odwoławczego za pośrednictwem marszałka województwa, w terminie 7 dni od daty jego doręczenia.

Rezultat realizacji usługi  

Wydanie zaświadczenia dotyczącego niezalegania z opłatami na rzecz ochrony środowiska 

Etapy realizacji usługi  

złożenie wniosku

Poziom uwierzytelniania  
 • Podpis kwalifikowany
 • Profil zaufany
 • Usługa wymaga zalogowania  

  TAK

  Słowa kluczowe  
 • ochrona środowiska
 • zaświadczenie
 • Zaświadczenia dotyczące ochrony środowiska

  Wydanie zaświadczenia dotyczącego niezalegania z opłatami na rzecz ochrony środowiska