Z7_192412S0J8R100A4VCHG1N00G5
Actions
Loading...
Załatw w urzędzie:

,
Pokaż sprawy wybranego urzędu x

Wpis do rejestru przedsiębiorców wykonujących działalność gospodarczą w zakresie potwierdzania sprawności technicznej sprzętu przeznaczonego do stosowania środków ochrony roślin

Usługa umożliwia złożenie wniosku o wpis do rejestru przedsiębiorców wykonujących działalność gospodarczą w zakresie potwierdzania sprawności technicznej sprzętu przeznaczonego do stosowania środków ochrony roślin.
Organem prowadzącym rejestr, jest wojewódzki inspektor właściwy ze względu na siedzibę przedsiębiorcy. Wpisu do rejestru dokonuje się na wniosek przedsiębiorcy. Wraz z wnioskiem, przedsiębiorca składa oświadczenie, że są mu znane i spełnia warunki wykonywania działalności, w zakresie potwierdzania sprawności technicznej sprzętu przeznaczonego do stosowania środków ochrony roślin. Do wniosku i oświadczenia należy dołączyć dowód opłaty skarbowej w kwocie 220 zł. Przedsiębiorca prowadzący działalność w zakresie potwierdzania sprawności technicznej sprzętu przeznaczonego do stosowania środków ochrony roślin jest obowiązany spełniać warunki określone w art. 49 ust. 3 ustawy z 8 marca 2013 r o środkach ochrony roślin (Dz. U. z 2013 r., poz. 455). Wpisu do rejestru dokonuje się w terminie 7 dni od dnia wpływu wniosku. Przedsiębiorca otrzymuje zaświadczenie o dokonanym wpisie. Wpis jest bezterminowy.

Organ właściwy do realizacji usługi  

Wojewódzki inspektor ochrony środowiska właściwy ze względu na siedzibę przedsiębiorcy.

Kogo dotyczy  

Przedsiębiorcy zamierzający prowadzić działalność gospodarczą w zakresie potwierdzania sprawności technicznej sprzętu przeznaczonego do stosowania środków ochrony roślin.

Podstawy prawne  
Wymagane dokumenty  
  • Dowód wniesienia opłaty skarbowej
  • Wniosek o wpis do rejestru przedsiębiorców wykonujących działalność gospodarczą w zakresie potwierdzania sprawności technicznej sprzętu przeznaczonego do stosowania środków ochrony roślin
  • Oświadczenie dla przedsiębiorców składających wniosek o wpis do rejestru przedsiębiorców wykonujących działalność gospodarczą w zakresie potwierdzania sprawności technicznej sprzętu przeznaczonego do stosowania środków ochrony roślin
Czas realizacji  

7 dni

Opłaty  

Opłata skarbowa za wpis do rejestru przedsiębiorców wykonujących działalność gospodarczą w zakresie potwierdzania sprawności technicznej sprzętu przeznaczonego do stosowania środków ochrony roślin - 220 zł

Tryb odwoławczy  

W terminie 14 dni od dnia otrzymania decyzji do Głównego Inspektora Ochrony Roślin i Nasiennictwa za pośrednictwem Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Roślin i Nasiennictwa

Rezultat realizacji usługi  

Rozpatrzenie wniosku i wydanie decyzji.

Etapy realizacji usługi  

1. Przyjęcie wniosku; 2. Weryfikacja wniosku 3. Wydanie decyzji.

Poziom uwierzytelniania   Niewymagany
Usługa wymaga zalogowania  

TAK

Słowa kluczowe   Wpis do rejestru przedsiębiorców wykonujących działalność gospodarczą w zakresie potwierdzania sprawności technicznej sprzętu przeznaczonego do stosowania środków ochrony roślin

Wpis do rejestru przedsiębiorców wykonujących działalność gospodarczą w zakresie potwierdzania sprawności technicznej sprzętu przeznaczonego do stosowania środków ochrony roślin

Usługa umożliwia złożenie wniosku o wpis do rejestru przedsiębiorców wykonujących działalność gospodarczą w zakresie potwierdzania sprawności technicznej sprzętu przeznaczonego do stosowania środków ochrony roślin.
Organem prowadzącym rejestr, jest wojewódzki inspektor właściwy ze względu na siedzibę przedsiębiorcy. Wpisu do rejestru dokonuje się na wniosek przedsiębiorcy. Wraz z wnioskiem, przedsiębiorca składa oświadczenie, że są mu znane i spełnia warunki wykonywania działalności, w zakresie potwierdzania sprawności technicznej sprzętu przeznaczonego do stosowania środków ochrony roślin. Do wniosku i oświadczenia należy dołączyć dowód opłaty skarbowej w kwocie 220 zł. Przedsiębiorca prowadzący działalność w zakresie potwierdzania sprawności technicznej sprzętu przeznaczonego do stosowania środków ochrony roślin jest obowiązany spełniać warunki określone w art. 49 ust. 3 ustawy z 8 marca 2013 r o środkach ochrony roślin (Dz. U. z 2013 r., poz. 455). Wpisu do rejestru dokonuje się w terminie 7 dni od dnia wpływu wniosku. Przedsiębiorca otrzymuje zaświadczenie o dokonanym wpisie. Wpis jest bezterminowy.