Z7_192412S0J8R100A4VCHG1N00G5
Actions
Loading...
Załatw w urzędzie:

,
Pokaż sprawy wybranego urzędu x

Uregulowanie stosunków wodnych

Złożenie wniosku o uregulowanie stosunków wodnych na działce.

Organ właściwy do realizacji usługi  

Właściwy organ administracji publicznej np. wójt, burmistrz, prezydent miasta

Kogo dotyczy  

Osoby fizyczne, osoby prawne oraz jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej.

Podstawy prawne  
Wymagane dokumenty  
  Pełnomocnictwo - tylko w przypadku gdy Wnioskodawca ustanowił Pełnomocnika.
Czas realizacji  

do 30 dni

Opłaty  

Opłata skarbowa w wysokości 17 zł od złożenia dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa (z uwzględnieniem zwolnień określonych w ustawie z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej).

Tryb odwoławczy  

O decyzji służy stronie odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego.

Rezultat realizacji usługi  

Wydanie decyzji o uregulowaniu stosunków wodnych na działce.

Etapy realizacji usługi  

1. Złożenie wniosku 2. Weryfikacja wniosku 3. Oględziny 4. Protokół 5. Wydanie decyzji

Poziom uwierzytelniania  
 • Podpis kwalifikowany
 • Profil zaufany
 • Usługa wymaga zalogowania  

  TAK

  Słowa kluczowe   Uregulowanie stosunków wodnych.

  Uregulowanie stosunków wodnych

  Złożenie wniosku o uregulowanie stosunków wodnych na działce.