Z7_192412S0J8R100A4VCHG1N00G5
Actions
Loading...

Sprawozdanie dotyczącego nielegalnego przywozu i wywozu substancji kontrolowanych

Przedłożenie Ministrowi Klimatu i Środowiska raportu z przypadków zatrzymania substancji kontrolowanej w danym roku kalendarzowym

Organ właściwy do realizacji usługi  

Minister Klimatu i Środowiska

Kogo dotyczy  

Organy Krajowej Administracji Skarbowej

Podstawy prawne  
  Ustawa z dnia 15 maja 2015 r. o substancjach zubożających warstwę ozonową oraz o niektórych fluorowanych gazach cieplarnianych (Dz. U. z 2020 r., poz. 2065)
Wymagane dokumenty  
  Wypełniony formularz
Czas realizacji  

Termin złożenia sprawozdania do 31 marca roku następnego

Opłaty  

Brak

Tryb odwoławczy  

Nie dotyczy

Rezultat realizacji usługi  

Złożenie sprawozdania dotyczącego nielegalnego przywozu i wywozu substancji kontrolowanych

Etapy realizacji usługi  

1. Przygotowanie i wysłanie przez Ministerstwo Finansów sprawozdania na podstawie wzoru wniosku do Ministerstwa Klimatu i Środowiska. 2. Weryfikacja sprawozdania/wniosku przez Ministerstwo Klimatu i Środowiska. W przypadku powstania ewentualnych wątpliwości lub uwag, skierowanie przez Ministerstwo Klimatu i Środowiska pisma z prośbą o dodatkowe wyjaśnienia do Ministerstwa Finansów. 3. Przekazanie przez Ministerstwo Finansów odpowiedzi do Ministerstwa Klimatu i Środowiska

Poziom dostępności usługi   Interakcja dwukierunkowa
Poziom uwierzytelniania  
 • Podpis kwalifikowany
 • Profil zaufany
 • Usługa wymaga zalogowania  

  TAK

  Słowa kluczowe  
 • substancje kontrolowane
 • organy Krajowej Administracji Skarbowej
 • nielegalny wywóz
 • nielegalny przywóz
 • Sprawozdanie dotyczącego nielegalnego przywozu i wywozu substancji kontrolowanych

  Przedłożenie Ministrowi Klimatu i Środowiska raportu z przypadków zatrzymania substancji kontrolowanej w danym roku kalendarzowym