Z7_192412S0J8R100A4VCHG1N00G5
Actions
Loading...
Załatw w urzędzie:

,
Pokaż sprawy wybranego urzędu x

Zgłoszenie o kłusownictwie

Nadzór nad miejscami szczególnie zagrożonymi procederem kłusownictwa

Organ właściwy do realizacji usługi  

Właściwa Komenda Wojewódzka Państwowej Straży Rybackiej

Kogo dotyczy  

Osoby fizyczne

Podstawy prawne  
Wymagane dokumenty  
    Nie dotyczy
Czas realizacji  

30 dni

Opłaty  

Brak

Tryb odwoławczy  

Skarga do komendanta wojewódzkiego PSR

Rezultat realizacji usługi  

Kontrola przez PSR miejsca podanego w zgłoszeniu

Etapy realizacji usługi  

1. Przyjęcie zgłoszenia 2. Podjęcie działań dot. obszaru zagrożonego procederem kłusownictwa

Poziom uwierzytelniania   Niewymagany
Usługa wymaga zalogowania  

TAK

Słowa kluczowe  
  • kłusownictwo
  • kradzież ryb
  • informacja o kłusownictwie
  • doniesienie o kłusownictwie
  • Zgłoszenie o kłusownictwie

    Nadzór nad miejscami szczególnie zagrożonymi procederem kłusownictwa