Z7_192412S0J8R100A4VCHG1N00G5
Actions
Loading...
Załatw w urzędzie:

,
Pokaż sprawy wybranego urzędu x

Przyjmowanie zgłoszeń instalacji, której emisja nie wymaga pozwolenia

Przyjęcie zgłoszenia instalacji lub wniesienie sprzeciwu

Organ właściwy do realizacji usługi  

Starosta

Kogo dotyczy  

Wniosek może złożyć podmiot

Podstawy prawne  
Wymagane dokumenty  
 • Wniosek dotyczący przyjmowania zgłoszeń instalacji, z której emisja nie wymaga pozwolenia
 • Oryginał pełnomocnictwa (jeśli dotyczy)
 • Dowód wpłaty
 • Wyniki pomiarów emisji (jeśli były przeprowadzone)
Czas realizacji  

Do miesiąca, w przypadku spraw skomplikowanych do 2 miesięcy

Opłaty  

- Opłata 120 zł za przedłożenie zgłoszenia. - Opłata skarbowa od złożenia dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa – 17 zł (jeśli dotyczy).

Tryb odwoławczy  

Od zgłoszenia sprzeciwu służy odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji

Rezultat realizacji usługi  

Przyjęcie zgłoszenia instalacji lub wniesienie sprzeciwu

Etapy realizacji usługi  

1. Złożenie prawidłowo wypełnionego wniosku. 2. Weryfikacja wniosku przez urząd. 3. Zezwolenie na instalację (następuje tzw. „milczącą zgodą” po 30 dniach od złożenia wniosku, (urząd nie wysyła w tym przypadku, żadnego pisma informacyjnego do Wnioskodawcy) lub ewentualna decyzja o wniesieniu sprzeciwu.

Poziom uwierzytelniania  
 • Podpis kwalifikowany
 • Profil zaufany
 • Usługa wymaga zalogowania  

  TAK

  Słowa kluczowe  
 • instalacja
 • emisja
 • Przyjmowanie zgłoszeń instalacji, której emisja nie wymaga pozwolenia

  Przyjęcie zgłoszenia instalacji lub wniesienie sprzeciwu