Z7_192412S0J8R100A4VCHG1N00G5
Actions
Loading...
Załatw w urzędzie:

,
Pokaż sprawy wybranego urzędu x

Wydanie zaświadczenia dotyczącego uproszczonego planu urządzenia lasu (UPUL)

Wydanie zaświadczenia potwierdzającego, że działka jest objęta uproszczonym planem urządzania lasu

Organ właściwy do realizacji usługi  

Starosta

Kogo dotyczy  

Osoby ubiegające się o zaświadczenie potwierdzające, że działka jest objęta uproszczonym planem urządzania lasu

Podstawy prawne  
Wymagane dokumenty  
 • wniosek o wydanie zaświadczenia,
 • dowód wniesienia opłaty skarbowej,
 • pełnomocnictwo, jeżeli strona będzie działać przez pełnomocnika
Czas realizacji  

7 dni

Opłaty  

• opłata skarbowa za wydanie zaświadczenia: 17,00 zł, • opłata skarbowa za złożenie dokumentu potwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa 17,00 zł

Tryb odwoławczy  

Nie występuje.

Rezultat realizacji usługi  

Rozpatrzenie wniosku i wydanie decyzji.

Etapy realizacji usługi  

1. Przyjęcie wniosku, 2. Weryfikacja wniosku, 3. Wydanie decyzji.

Poziom uwierzytelniania  
 • Podpis kwalifikowany
 • Profil zaufany
 • Usługa wymaga zalogowania  

  TAK

  Słowa kluczowe   Wniosek o wydanie zaświadczenia dot. UPUL (uproszczony plan urządzenia lasu)

  Wydanie zaświadczenia dotyczącego uproszczonego planu urządzenia lasu (UPUL)

  Wydanie zaświadczenia potwierdzającego, że działka jest objęta uproszczonym planem urządzania lasu