Z7_192412S0J8R100A4VCHG1N00G5
Actions
Loading...
Załatw w urzędzie:

,
Pokaż sprawy wybranego urzędu x

Dotacja celowa na całkowite lub częściowe pokrycie kosztów zalesienia gruntów

Usługa umożliwia złożenie do wybranej Instytucji wniosku o przyznanie dotacji celowej na całkowite lub częściowe pokrycie kosztów zalesienia gruntów

Organ właściwy do realizacji usługi  

Właściwy organ administracji publicznej - Starosta

Kogo dotyczy  

Właściciel działki (terenu)

Podstawy prawne  
Wymagane dokumenty  
 • Kopia mapy ewidencyjnej z zaznaczoną powierzchnią przeznaczoną do zalesienia (skala 1:1000 lub 1 : 5000).
 • Dokument potwierdzający prawo własności nieruchomości.
 • W przypadkach określonych w przepisach § 3 ust. 1 pkt 89 i 90 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 10 września 2019 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko, powyższe zamierzenie może wymagać przeprowadzenia procedury oceny oddziaływania na środowisko.
 • Dowód opłaty skarbowej za wydanie decyzji,
 • W przypadku prowadzenia sprawy przez pełnomocnika - oryginał pełnomocnictwa lub urzędowo poświadczony odpis pełnomocnictwa,
 • Dowód opłaty skarbowej za pełnomocnictwo.
Czas realizacji  

Sprawa zostanie załatwiona w ciągu 1 miesiąca, skomplikowana – w ciągu 2 miesięcy. W przypadku konieczności uzupełnień termin może ulec wydłużeniu

Opłaty  

10,00 zł

Tryb odwoławczy  

Jeśli nie otrzymasz dotacji — dostaniesz decyzję odmowną. Wtedy możesz odwołać się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego za pośrednictwem organu, który wydał decyzję odmowną. Masz na to 14 dni od otrzymania decyzji odmownej. Decyzja o przyznaniu środków jest decyzją uznaniową i zależy od możliwości finansowych budżetu państwa.

Rezultat realizacji usługi  

Przyznanie lub odmowa przyznania dotacji

Etapy realizacji usługi  

1. Przyjęcie wniosku o dotację 2. Weryfikacja 3. Podjęcie decyzji o przyznaniu lub odrzuceniu wniosku o dotację

Poziom uwierzytelniania  
 • Podpis kwalifikowany
 • Profil zaufany
 • Usługa wymaga zalogowania  

  TAK

  Słowa kluczowe  
 • Dotacja celowa
 • całkowite lub częściowe pokrycie kosztów zalesienia gruntów
 • Dotacja celowa na całkowite lub częściowe pokrycie kosztów zalesienia gruntów

  Usługa umożliwia złożenie do wybranej Instytucji wniosku o przyznanie dotacji celowej na całkowite lub częściowe pokrycie kosztów zalesienia gruntów