Z7_192412S0J8R100A4VCHG1N00G5
Actions
Loading...
Załatw w urzędzie:

,
Pokaż sprawy wybranego urzędu x

Uzgodnienie zakresu i stopnia szczegółowości informacji wymaganych w prognozie oddziaływania na środowisko

Uzgodnienie zakresu i stopnia szczegółowości informacji wymaganych w prognozie oddziaływania na środowisko

Organ właściwy do realizacji usługi  

Zgodnie z właściwościami: Generalny Dyrektor Ochrony Środowiska, regionalni dyrektorzy ochrony środowiska, Główny Inspektor Sanitarny, państwowi wojewódzcy inspektorzy sanitarni, państwowi powiatowi inspektorzy sanitarni

Kogo dotyczy  

Organów administracji i podmiotów opracowujących projekty dokumentów niebędących organami administracji

Podstawy prawne  
Wymagane dokumenty  
 • Projekt opracowywanego dokumentu lub informacja na temat jego zawartości (jakich zagadnień dotyczy, jaki teren obejmuje itp.)
 • Wniosek o uzgodnienie zakresu i stopnia szczegółowości informacji wymaganych w prognozie oddziaływania na środowisko
Czas realizacji  

do 30 dni

Opłaty  

Brak

Tryb odwoławczy  

Brak

Rezultat realizacji usługi  

Uzgodnienie zakresu i stopnia szczegółowości informacji wymaganych w prognozie oddziaływania na środowisko

Etapy realizacji usługi  

1. Wpłynięcie wniosku 2. Weryfikacja wniosku 3. Wydanie uzgodnienia zakresu i stopnia szczegółowości informacji wymaganych w prognozie oddziaływania na środowisko

Poziom uwierzytelniania  
 • Podpis kwalifikowany
 • Profil zaufany
 • Usługa wymaga zalogowania  

  TAK

  Słowa kluczowe   prognoza oddziaływania na środowisko

  Uzgodnienie zakresu i stopnia szczegółowości informacji wymaganych w prognozie oddziaływania na środowisko

  Uzgodnienie zakresu i stopnia szczegółowości informacji wymaganych w prognozie oddziaływania na środowisko