Z7_192412S0J8R100A4VCHG1N00G5
Actions
Loading...
Załatw w urzędzie:

,
Pokaż sprawy wybranego urzędu x

Uzgodnienie projektu uchwały rady gminy w sprawie ustanowienia/zniesienia pomnika przyrody

Uzgodnienie projektu uchwały rady gminy.
Projekt uchwały rady gminy w sprawie ustanowienia lub zniesienia pomnika przyrody wymaga uzgodnienia z właściwym regionalnym dyrektorem ochrony środowiska

Organ właściwy do realizacji usługi  

Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska

Kogo dotyczy  

Rady gminy

Podstawy prawne  
Wymagane dokumenty  
  - wniosek o uzgodnienie uchwały rady gminy, - projekt uchwały rady gminy w sprawie ustanowienia lub zniesienia pomnika przyrody wraz z uzasadnieniem, - opis obiektu oraz jego dokładna lokalizacja, łącznie z numerem działki, - dokumentacja fotograficzna, - w przypadku zniesienia, opinia specjalisty o stanie obiektu. Pobierz
Czas realizacji  

30 dni

Opłaty  

brak opłat

Tryb odwoławczy  

Na postanowienie przysługuje zażalenie w terminie 7 dni od dnia jego doręczenia, do Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska, za pośrednictwem Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska.

Rezultat realizacji usługi  

Ustanowienie/zniesienie pomnika przyrody

Etapy realizacji usługi  

1. Przyjęcie wniosku 2. Weryfikacja wniosku 3. Wydanie decyzji.

Poziom uwierzytelniania  
 • Podpis kwalifikowany
 • Profil zaufany
 • Usługa wymaga zalogowania  

  TAK

  Słowa kluczowe   Uzgodnienie projektu uchwały rady gminy w sprawie ustanowienia/zniesienia pomnika przyrody

  Uzgodnienie projektu uchwały rady gminy w sprawie ustanowienia/zniesienia pomnika przyrody

  Uzgodnienie projektu uchwały rady gminy.
  Projekt uchwały rady gminy w sprawie ustanowienia lub zniesienia pomnika przyrody wymaga uzgodnienia z właściwym regionalnym dyrektorem ochrony środowiska