Z7_192412S0J8R100A4VCHG1N00G5
Actions
Loading...
Załatw w urzędzie:

,
Pokaż sprawy wybranego urzędu x

Wniosek o nienaliczanie opłaty za kanalizację sanitarną na potrzeby napełnienia basenu kąpielowego

Obliczenie zużycia bezpowrotnie utraconej wody na cele napełnienia basenu kąpielowego

Organ właściwy do realizacji usługi  

Właściwy organ administracji publicznej

Kogo dotyczy  

Wniosek może złożyć osoba fizyczna lub jej pełnomocnik

Podstawy prawne  
Wymagane dokumenty  
    wniosek
Czas realizacji  

Bez zbędnej zwłoki

Opłaty  

Brak

Tryb odwoławczy  

Brak

Rezultat realizacji usługi  

Nienaliczanie dodatkowej opłaty za kanalizację sanitarną.

Etapy realizacji usługi  

1. Przyjęcie wniosku 2. Weryfikacja wniosku 3. Wydanie decyzji.

Poziom uwierzytelniania   Profil zaufany
Usługa wymaga zalogowania  

TAK

Słowa kluczowe   napełnienie basenu kąpielowego

Wniosek o nienaliczanie opłaty za kanalizację sanitarną na potrzeby napełnienia basenu kąpielowego

Obliczenie zużycia bezpowrotnie utraconej wody na cele napełnienia basenu kąpielowego