Z7_192412S0J8R100A4VCHG1N00G5
Actions
Loading...
Załatw w urzędzie:

,
Pokaż sprawy wybranego urzędu x

Uzgodnienie co do potrzeby przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko

Uzgodnienie potrzeby/braku potrzeby przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dla analizowanego projektu dokumentu.

Organ właściwy do realizacji usługi  

Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska

Kogo dotyczy  

instytucje, organ opracowujący projekt dokumentu

Podstawy prawne  
Wymagane dokumenty  
  • wniosek (organu opracowującego dokument) o uzgodnienie, co do potrzeby przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko na podstawie art. 47 ust. 1; • uzasadnienie zawierające informacje o uwarunkowaniach, o których mowa w art. 49 ustawy
Czas realizacji  

30 dni

Opłaty  

brak

Tryb odwoławczy  

nie dotyczy

Rezultat realizacji usługi  

Uzgodnienie przez regionalnego dyrektora ochrony środowiska potrzeby/braku potrzeby przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko.

Etapy realizacji usługi  

1. Wpływ i przyjęcie wniosku (organu opracowującego projekt dokumentu) o uzgodnienie co do potrzeby przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko wraz z uzasadnieniem zawierającym informacje o uwarunkowaniach, o których mowa w art. 49 uuoś, 2. Weryfikacja i rozpatrzenie przedłożonego wniosku, 3. Wydanie stanowiska w sprawie potrzeby/braku potrzeby przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko.

Poziom uwierzytelniania  
 • Podpis kwalifikowany
 • Profil zaufany
 • Usługa wymaga zalogowania  

  TAK

  Słowa kluczowe   Uzgodnienie co do potrzeby przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko

  Uzgodnienie co do potrzeby przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko

  Uzgodnienie potrzeby/braku potrzeby przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dla analizowanego projektu dokumentu.