Z7_192412S0J8R100A4VCHG1N00G5
Actions
Loading...
Załatw w urzędzie:

,
Pokaż sprawy wybranego urzędu x

Uzgodnienie ustanowienia lub zniesienia użytku ekologicznego

Usługa umożliwia złożenie wniosku o uzgodnienie projektów uchwał rad gmin w sprawie ustanowienia lub zniesienia użytku ekologicznego.

Organ właściwy do realizacji usługi  

Regionalny dyrektor ochrony środowiska

Kogo dotyczy  

Rady Gmin

Podstawy prawne  
Wymagane dokumenty  
  • Wniosek o uzgodnienie uchwały rady gminy
  • Projekt uchwały rady gminy w sprawie ustanowienia lub zniesienia pomnika przyrody wraz z uzasadnieniem
  • Opis obiektu oraz jego dokładna lokalizacja łącznie z nr działki
  • Dokumentacja fotograficzna
  • W przypadku zniesienia formy ochrony przyrody, opinia specjalisty o stanie obiektu
Czas realizacji  

14 dni

Opłaty  

Zwolnione z opłaty skarbowej

Tryb odwoławczy  

Procedura nie przewiduje trybu odwoławczego

Rezultat realizacji usługi  

1. Wydanie uzgodnionych projektów uchwał rad gmin w sprawie ustanowienia lub zniesienia użytku ekologicznego przygotowanych do podjęcia przez organ właściwy.

Etapy realizacji usługi  

1. Przyjęcie wniosku 2. Weryfikacja wniosku 3. Wydanie decyzji/dokumentu.

Poziom uwierzytelniania   Niewymagany
Usługa wymaga zalogowania  

TAK

Słowa kluczowe   Uzgadnianie ustanowienia lub zniesienia użytku ekologicznego
Podobne usługi  

Uzgodnienie ustanowienia lub zniesienia użytku ekologicznego

Usługa umożliwia złożenie wniosku o uzgodnienie projektów uchwał rad gmin w sprawie ustanowienia lub zniesienia użytku ekologicznego.