Z7_192412S0J8R100A4VCHG1N00G5
Actions
Loading...
Załatw w urzędzie:

,
Pokaż sprawy wybranego urzędu x

Sprawozdanie z pomiarów pól elektromagnetycznych w środowisku

Usługa umożliwia złożenie wniosku w sprawie wydania opinii w sprawach dotyczących sprawozdania z pomiarów pól elektromagnetycznych w środowisku.

Organ właściwy do realizacji usługi  

Właściwy organ administracji publicznej dokonujący oceny poziomów pól elektromagnetycznych w środowisku w ramach państwowego monitoringu środowiska.

Kogo dotyczy  

Prowadzący instalację oraz użytkownik urządzenia emitującego pola elektromagnetyczne.

Podstawy prawne  
    Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 17 grudnia 2019 r. w sprawie dopuszczalnych poziomów pól elektromagnetycznych w środowisku (Dz. U. z 2019 r., poz. 2448)
Wymagane dokumenty  
    Sprawozdanie z pomiarów PEM
Czas realizacji  

30 dni

Opłaty  

Brak opłat

Tryb odwoławczy  

Nie dotyczy

Rezultat realizacji usługi  

Wydanie opinii w sprawie oceny poziomów pól elektromagnetycznych w środowisku oraz ich zmian

Etapy realizacji usługi  

1. Przyjęcie wniosku 2. Weryfikacja wniosku 3. Wydanie opinii.

Poziom uwierzytelniania   Niewymagany
Usługa wymaga zalogowania  

TAK

Słowa kluczowe   Sprawozdanie z pomiarów pól elektromagnetycznych w środowisku
Podobne usługi  

Sprawozdanie z pomiarów pól elektromagnetycznych w środowisku

Usługa umożliwia złożenie wniosku w sprawie wydania opinii w sprawach dotyczących sprawozdania z pomiarów pól elektromagnetycznych w środowisku.