Centralne Repozytorium Wzorów Dokumentów Elektronicznych

Nr wzoru Data publikacjiNazwa instytucjiDotyczyCzy aktualny
2015/06/09/2318
09.06.2015
URZĄD GMINY CZERNIKOWO
Wzór wniosku o usunięcie wyrobów zawierających azbest
T
2015/06/09/2317
09.06.2015
URZĄD GMINY CZERNIKOWO
Wzór wniosku o udzielenie zezwolenia na świadczenie usług w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych na terenie gminy Czernikowo
T
2015/06/09/2316
09.06.2015
URZĄD GMINY CZERNIKOWO
Wzór zgłoszenia eksploatacji instalacji, z której emisja nie wymaga pozwolenia, mogącej negatywnie oddziaływać na środowisko
T
2015/06/09/2315
09.06.2015
URZĄD MIEJSKI W ŁABISZYNIE
Wniosek o sprzedaż nieruchomości w drodze przetargu
T
2015/06/09/2314
09.06.2015
URZĄD MIEJSKI W ŁABISZYNIE
Deklaracja o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
N
2015/06/09/2313
09.06.2015
Gmina Miasto Chełmża
Wzór deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
N
2015/06/09/2312
09.06.2015
Gmina Miasto Chełmża
Wzór wniosku o wydanie wypisu i wyrysu z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
T
2015/06/09/2311
09.06.2015
Gmina Miasto Chełmża
Wzór wniosku o wydanie zaświadczenia o przeznaczeniu terenu w planie miejscowym
T
2015/06/09/2310
09.06.2015
Gmina Miasto Chełmża
Wzór wniosku o podział nieruchomości
T
2015/06/09/2309
09.06.2015
Gmina Miasto Chełmża
Wzór wniosku o ustalenie warunków zabudowy
T
Pozycji na liście
Pozycje 1-10 z 12