Centralne Repozytorium Wzorów Dokumentów Elektronicznych

Nr wzoru Data publikacjiNazwa instytucjiDotyczyCzy aktualny
2015/06/15/2342
15.06.2015
URZĄD GMINY CZERNIKOWO
Wzór informacji w sprawie podatku rolnego
T
2015/06/15/2341
15.06.2015
URZĄD GMINY CZERNIKOWO
Wzór informacji w sprawie podatku leśnego
T
2015/06/15/2340
15.06.2015
URZĄD GMINY CZERNIKOWO
Wzór wniosku o wydanie zaświadczenia o wielkości użytków rolnych
T
2015/06/15/2339
15.06.2015
URZĄD GMINY CZERNIKOWO
Wzór wniosku o przyznanie ulgi inwestycyjnej
T
2015/06/15/2338
15.06.2015
URZĄD GMINY CZERNIKOWO
Wzór deklaracji na podatek od nieruchomości DN-1
T
2015/06/15/2337
15.06.2015
URZĄD GMINY CZERNIKOWO
Wzór deklaracji na podatek rolny DR-1
T
2015/06/15/2336
15.06.2015
URZĄD GMINY CZERNIKOWO
Wzór deklaracji na podatek leśny DL-1
T
2015/06/15/2335
15.06.2015
URZĄD GMINY CZERNIKOWO
Wzór deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
T
2015/06/15/2334
15.06.2015
URZĄD GMINY CZERNIKOWO
Wzór wyjaśnienia przyczyn niezłożenia deklaracji
T
2015/06/15/2333
15.06.2015
URZĄD GMINY CZERNIKOWO
Wzór wniosku o wydanie wypisu i wyrysu z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
T
Pozycji na liście
Pozycje 1-10 z 24