Centralne Repozytorium Wzorów Dokumentów Elektronicznych

Nr wzoru Data publikacjiNazwa instytucjiDotyczyCzy aktualny
2015/06/16/2350
16.06.2015
GMINA NAKŁO NAD NOTECIĄ
Wzór deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi DO-1
N
2015/06/16/2349
16.06.2015
GMINA NAKŁO NAD NOTECIĄ
Wzór deklaracji na podatek od nieruchomości DN-1
N
2015/06/16/2348
16.06.2015
GMINA NAKŁO NAD NOTECIĄ
Wzór deklaracji na podatek leśny DL-1
N
2015/06/16/2347
16.06.2015
GMINA NAKŁO NAD NOTECIĄ
Wzór informacji w sprawie podatku rolnego IR-1
N
2015/06/16/2346
16.06.2015
GMINA NAKŁO NAD NOTECIĄ
Wzór informacji w sprawie podatku leśnego IL-1
N
2015/06/16/2345
16.06.2015
GMINA NAKŁO NAD NOTECIĄ
Wzór informacji w sprawie podatku od nieruchomości IN-1
N
2015/06/16/2344
16.06.2015
GMINA NAKŁO NAD NOTECIĄ
Wzór wniosku o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew lub krzewów
T
2015/06/16/2343
16.06.2015
URZĄD GMINY CZERNIKOWO
Wzór wniosku o wydanie zaświadczenia o niezaleganiu z opłatami lub stwierdzające stan zaległości
T
Pozycji na liście
Pozycje 1-8 z 8