Centralne Repozytorium Wzorów Dokumentów Elektronicznych

Nr wzoru Data publikacjiNazwa instytucjiDotyczyCzy aktualny
2015/06/18/2378
18.06.2015
URZĄD GMINY KSIĄŻKI
Wzór deklaracji na podatek leśny DL-1
N
2015/06/18/2377
18.06.2015
GMINA LUBICZ
Wzór wniosku o zwrot nadpłaty
T
2015/06/18/2376
18.06.2015
GMINA LUBICZ
Wzór wniosku o stwierdzenie i zwrot nadpłaty podatku
T
2015/06/18/2375
18.06.2015
GMINA LUBICZ
Wzór wniosku o wydanie zaświadczenia o niezaleganiu z opłatami lub stwierdzające stan zaległości
T
2015/06/18/2374
18.06.2015
GMINA ŁUBIANKA
Wzór wniosku o wydanie wypisu i wyrysu z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
T
Pozycji na liście
Pozycje 1-5 z 5