Centralne Repozytorium Wzorów Dokumentów Elektronicznych

Nr wzoru Data publikacjiNazwa instytucjiDotyczyCzy aktualny
2015/06/17/2373
17.06.2015
GMINA ŁUBIANKA
Wzór wniosku o wydanie zaświadczenia o przeznaczeniu terenu w planie miejscowym
T
2015/06/17/2372
17.06.2015
GMINA ŁUBIANKA
Wzór wniosku o zatwierdzenie projektu podziału działki
T
2015/06/17/2371
17.06.2015
GMINA ŁUBIANKA
Wzór wniosku o zwolnienie i ulgę w podatku rolnym z tytułu nabycia gruntów
T
2015/06/17/2370
17.06.2015
GMINA ŁUBIANKA
Wzór wniosku o wydanie zezwolenia na wycinkę drzew lub krzewów
T
2015/06/17/2369
17.06.2015
GMINA ŁUBIANKA
Wzór wniosku o udostępnienie informacji publicznej
T
2015/06/17/2368
17.06.2015
GMINA ŁUBIANKA
Wzór wniosku o udostępnienie informacji o środowisku i jego ochronie
T
2015/06/17/2367
17.06.2015
GMINA ŁUBIANKA
Wzór wniosku o odroczenie zapłaty zaległości podatkowej wraz z odsetkami za zwłokę
T
2015/06/17/2366
17.06.2015
GMINA ŁUBIANKA
Wzór wniosku o rozłożenie na raty zaległości wraz z odsetkami za zwłokę
T
2015/06/17/2365
17.06.2015
GMINA ŁUBIANKA
Wzór wniosku o umorzenie zaległości podatkowej lub odsetek za zwłokę
T
2015/06/17/2364
17.06.2015
GMINA ŁUBIANKA
Wzór wniosku o nieodpłatne przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości
T
Pozycji na liście
Pozycje 1-10 z 23