Centralne Repozytorium Wzorów Dokumentów Elektronicznych

Nr wzoru Data publikacjiNazwa instytucjiDotyczyCzy aktualny
2015/06/03/2306
03.06.2015
Gmina Miasto Chełmża
Wzór wniosku o wydanie postanowienia opiniującego wstępny projekt podziału nieruchomości
T
2015/06/03/2305
03.06.2015
Gmina Miasto Chełmża
Wzór wniosku o wydanie zezwolenia na lokalizację lub przebudowę zjazdu
T
2015/06/03/2304
03.06.2015
Gmina Miasto Chełmża
Wzór wniosku o wydanie zezwolenia na zajęcie odcinka pasa drogowego w celu umieszczenia urządzeń infrastruktury technicznej nie związanych z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego
T
2015/06/03/2303
03.06.2015
Gmina Miasto Chełmża
Wzór wniosku o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew lub krzewów
T
2015/06/03/2302
03.06.2015
Gmina Miasto Chełmża
Wzór wniosku o przedłużenie umowy dzierżawy gruntu
T
2015/06/03/2301
03.06.2015
Gmina Miasto Chełmża
Wzór wniosku o rozwiązanie umowy dzierżawy gruntu
T
2015/06/03/2300
03.06.2015
Gmina Miasto Chełmża
Wzór wniosku o wydzierżawienie gruntu
T
2015/06/03/2299
03.06.2015
Gmina Miasto Chełmża
Wzór wniosku o zmianę dzierżawcy gruntu gminnego w związku z przejęciem nakładów poniesionych na gruncie
T
2015/06/03/2298
03.06.2015
Gmina Miasto Chełmża
Wzór wniosku o uzupełnienie nieruchomości
T
2015/06/03/2297
03.06.2015
Gmina Miasto Chełmża
Wzór wniosku o ustanowienie odrębnej własności lokalu mieszkalnego i sprzedaż w drodze bezprzetargowej
T
Pozycji na liście
Pozycje 1-10 z 17