Centralne Repozytorium Wzorów Dokumentów Elektronicznych

Nr wzoru Data publikacjiNazwa instytucjiDotyczyCzy aktualny
2015/06/22/2399
22.06.2015
URZĄD GMINY W ZŁEJWSI WIELKIEJ
Wzór wniosku o udostępnienie informacji publicznej
T
2015/06/22/2398
22.06.2015
URZĄD GMINY W ZŁEJWSI WIELKIEJ
Wzór wniosku o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew lub krzewu wniesiony przez właściciela nieruchomości
T
2015/06/22/2397
22.06.2015
URZĄD GMINY W ZŁEJWSI WIELKIEJ
Wzór wniosku o zwolnienie i ulgi w podatku rolnym z tytułu nabycia gruntów
T
2015/06/22/2396
22.06.2015
URZĄD GMINY W ZŁEJWSI WIELKIEJ
Wzór wniosku o wydanie decyzji ustalającej lokalizację inwestycji celu publicznego
T
2015/06/22/2395
22.06.2015
URZĄD GMINY W ZŁEJWSI WIELKIEJ
Wzór wniosku o wydanie decyzji o warunkach zabudowy
T
2015/06/22/2394
22.06.2015
URZĄD GMINY W ZŁEJWSI WIELKIEJ
Wzór wniosku o zatwierdzenie podziału nieruchomości
T
2015/06/22/2393
22.06.2015
URZĄD GMINY W ZŁEJWSI WIELKIEJ
Wzór wniosku o wydanie zaświadczenia o przeznaczeniu terenu w planie miejscowym
T
2015/06/22/2392
22.06.2015
URZĄD GMINY W ZŁEJWSI WIELKIEJ
Wzór wniosku o wydanie wypisu i wyrysu z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
T
2015/06/22/2391
22.06.2015
URZĄD GMINY W ZŁEJWSI WIELKIEJ
Wzór deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
T
2015/06/22/2390
22.06.2015
URZĄD GMINY W ZŁEJWSI WIELKIEJ
Wzór deklaracji na podatek leśny DL-1
T
Pozycji na liście
Pozycje 1-10 z 21