Centralne Repozytorium Wzorów Dokumentów Elektronicznych

Nr wzoru Data publikacjiNazwa instytucjiDotyczyCzy aktualny
2015/02/25/2103
25.02.2015
MINISTERSTWO FINANSÓW
VIN-D(1) DEKLARACJA DLA ROZLICZANIA PODATKU VAT W ZAKRESIE PROCEDURY NIEUNIJNEJ
T
2015/02/25/2102
25.02.2015
MINISTERSTWO FINANSÓW
VIU-D(1) DEKLARACJA DLA ROZLICZANIA PODATKU VAT W ZAKRESIE PROCEDURY UNIJNEJ
T
2015/02/25/2101
25.02.2015
MINISTERSTWO FUNDUSZY I POLITYKI REGIONALNEJ
Wzór wniosku o wydanie potwierdzenia do wydawania karty pojazdu dla nowych pojazdów samochodowych (w tym kompletnych, skompletowanych, niekompletnych - do kompletacji), dla których wnioskujący uzyskał uznanie świadectwa homologacji typu
T
2015/02/25/2100
25.02.2015
URZĄD GMINY W ROGOWIE
Wzór wniosku o wydanie zezwolenia na zajęcie pasa drogowego w celu umieszczenie w nim urządzeń infrastruktury technicznej niezwiązanej z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego
T
2015/02/25/2099
25.02.2015
URZĄD GMINY W ROGOWIE
Wzór wniosku o wydanie zezwolenie na umieszczenie reklamy w pasie drogowym
T
2015/02/25/2098
25.02.2015
URZĄD GMINY W ROGOWIE
Wzór wniosku o podział nieruchomości
T
Pozycji na liście
Pozycje 1-6 z 6