Centralne Repozytorium Wzorów Dokumentów Elektronicznych

Nr wzoru Data publikacjiNazwa instytucjiDotyczyCzy aktualny
2015/02/13/2063
13.02.2015
MINISTERSTWO FUNDUSZY I POLITYKI REGIONALNEJ
Wzór wniosku o przeprowadzenie pomiaru statku
T
2015/02/13/2062
13.02.2015
MINISTERSTWO CYFRYZACJI
Wzór informacji o udostępnionym przez podmiot publiczny adresie elektronicznej skrzynki podawczej
N
2015/02/13/2061
13.02.2015
MINISTERSTWO FUNDUSZY I POLITYKI REGIONALNEJ
Wzór wniosku o wydanie świadectwa dopuszczenia indywidualnego WE pojazdu
T
2015/02/13/2060
13.02.2015
MINISTERSTWO FUNDUSZY I POLITYKI REGIONALNEJ
Wzór wniosku o wydanie dopuszczenia jednostkowego pojazdu
T
2015/02/13/2059
13.02.2015
MINISTERSTWO FUNDUSZY I POLITYKI REGIONALNEJ
Wzór wniosku o przeprowadzenie badania co do zgodności z warunkami technicznymi pojazdu zabytkowego
T
2015/02/13/2058
13.02.2015
MINISTERSTWO FUNDUSZY I POLITYKI REGIONALNEJ
Wzór wniosku o dopuszczenie do egzaminu kwalifikacyjnego
T
2015/02/13/2057
13.02.2015
MINISTERSTWO FUNDUSZY I POLITYKI REGIONALNEJ
Wzór wniosku o wydanie lub zezwolenie na dopuszczenie do ruchu drogowego pojazdu z końcowej partii produkcji
T
2015/02/13/2056
13.02.2015
MINISTERSTWO FUNDUSZY I POLITYKI REGIONALNEJ
Wzór informacji w sprawie opłaty paliwowej
T
2015/02/13/2055
13.02.2015
MINISTERSTWO FINANSÓW
IFT-1R(12) INFORMACJA O WYSOKOŚCI PRZYCHODU (DOCHODU) UZYSKANEGO PRZEZ OSOBY FIZYCZNE NIEMAJĄCE W POLSCE MIEJSCA ZAMIESZKANIA - Wzór dokumentu elektronicznego może być stosowany po upływie dwóch tygodni od daty opublikowania.
T
2015/02/13/2054
13.02.2015
MINISTERSTWO FINANSÓW
IFT-1(12) INFORMACJA O WYSOKOŚCI PRZYCHODU (DOCHODU) UZYSKANEGO PRZEZ OSOBY FIZYCZNE NIEMAJĄCE W POLSCE MIEJSCA ZAMIESZKANIA - Wzór dokumentu elektronicznego może być stosowany po upływie dwóch tygodni od daty opublikowania.
T
Pozycji na liście
Pozycje 1-10 z 10