Centralne Repozytorium Wzorów Dokumentów Elektronicznych

Nr wzoru Data publikacjiNazwa instytucjiDotyczyCzy aktualny
2015/02/05/2034
05.02.2015
MINISTERSTWO FINANSÓW
IFT-2(6) INFORMACJA O WYSOKOŚCI PRZYCHODU (DOCHODU) UZYSKANEGO PRZEZ PODATNIKÓW PODATKU DOCHODOWEGO OD OSÓB PRAWNYCH NIEMAJĄCYCH SIEDZIBY LUB ZARZĄDU NA TERYTORIUM RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ - Wzór dokumentu elektronicznego może być stosowany po upływie dwóch tygodni od daty opublikowania.
T
2015/02/05/2033
05.02.2015
MINISTERSTWO FINANSÓW
TW-1(1) TYTUŁ WYKONAWCZY STOSOWANY W EGZEKUCJI NALEŻNOŚCI PIENIĘŻNYCH
N
2015/02/05/2032
05.02.2015
URZĄD GMINY KĘTRZYN
Wniosek o rozłożenie należności na raty, odroczenie terminu, umorzenie zaległości, umorzenie odsetek
N
2015/02/05/2031
05.02.2015
URZĄD GMINY KĘTRZYN
DR-1 DEKLARACJA NA PODATEK ROLNY
T
2015/02/05/2030
05.02.2015
URZĄD GMINY KĘTRZYN
DN-1 Deklaracja na podatek od nieruchomości
T
Pozycji na liście
Pozycje 1-5 z 5