Centralne Repozytorium Wzorów Dokumentów Elektronicznych

Nr wzoru Data publikacjiNazwa instytucjiDotyczyCzy aktualny
2015/02/19/2090
19.02.2015
WOJEWÓDZKA STACJA SANITARNO - EPIDEMIOLOGICZNA W BIAŁYMSTOKU
Wzór zlecenia oceny zgodności pomiarów pól elektromagnetycznych dla celów BHP
T
2015/02/19/2089
19.02.2015
URZĄD GMINY NOWY KORCZYN
DL-1 DEKLARACJA NA PODATEK LEŚNY
T
2015/02/19/2088
19.02.2015
URZĄD GMINY NOWY KORCZYN
Wniosek o rozłożenie należności na raty, odroczenie terminu, umorzenie zaległości, umorzenie odsetek
T
2015/02/19/2087
19.02.2015
URZĄD GMINY NOWY KORCZYN
Wzór informacji w sprawie podatku rolnego IR-1
T
2015/02/19/2086
19.02.2015
URZĄD GMINY NOWY KORCZYN
Wzór informacji w sprawie podatku od nieruchomości IN-1
T
2015/02/19/2085
19.02.2015
URZĄD GMINY NOWY KORCZYN
Wzór informacji w sprawie podatku leśnego IL-1
T
2015/02/19/2084
19.02.2015
URZĄD GMINY NOWY KORCZYN
Deklaracja na podatek od nieruchomości DN-1
T
2015/02/19/2083
19.02.2015
URZĄD GMINY KRASOCIN
Wniosek o rozłożenie należności na raty, odroczenie terminu, umorzenie zaległości, umorzenie odsetek
T
Pozycji na liście
Pozycje 1-8 z 8