Centralne Repozytorium Wzorów Dokumentów Elektronicznych

Nr wzoru Data publikacjiNazwa instytucjiDotyczyCzy aktualny
2015/02/04/2029
04.02.2015
URZĄD MIEJSKI W MORĄGU
DR-1 DEKLARACJA NA PODATEK ROLNY
T
2015/02/04/2028
04.02.2015
URZĄD MIEJSKI W MORĄGU
Wniosek o rozłożenie należności na raty, odroczenie terminu, umorzenie zaległości, umorzenie odsetek
T
2015/02/04/2027
04.02.2015
URZĄD MIASTA I GMINY PACANÓW
Wniosek o rozłożenie należności na raty, odroczenie terminu, umorzenie zaległości, umorzenie odsetek
T
2015/02/04/2026
04.02.2015
URZĄD MIEJSKI W MORĄGU
DN-1 Deklaracja na podatek od nieruchomości
T
2015/02/04/2025
04.02.2015
URZĄD MIEJSKI W SĘDZISZOWIE
Wniosek o rozłożenie należności na raty, odroczenie terminu, umorzenie zaległości, umorzenie odsetek
T
2015/02/04/2024
04.02.2015
WOJEWÓDZKI INSPEKTORAT INSPEKCJI HANDLOWEJ W BIAŁYMSTOKU
Wzór wniosku konsumenta o wszczęcie procedury mediacji, zmierzającej do polubownego zakończenia sporu cywilnoprawnego między konsumentem a przedsiębiorcą
T
2015/02/04/2023
04.02.2015
MINISTERSTWO KLIMATU
Wzór informacji dotyczącej opłaty za składowanie dwutlenku węgla w podziemnych składowiskach.
N
Pozycji na liście
Pozycje 1-7 z 7