Centralne Repozytorium Wzorów Dokumentów Elektronicznych

Nr wzoru Data publikacjiNazwa instytucjiDotyczyCzy aktualny
2015/02/16/2072
16.02.2015
URZĄD MIASTA EŁK
DR-1 DEKLARACJA NA PODATEK ROLNY
N
2015/02/16/2071
16.02.2015
MINISTERSTWO ROLNICTWA I ROZWOJU WSI
Wzór wniosku o wpis do rejestru organizatorów wyścigów konnych
T
2015/02/16/2070
16.02.2015
MINISTERSTWO ROLNICTWA I ROZWOJU WSI
Wzór wniosku o udzielenie licencji na pełnienie funkcji sędziego wyścigowego
T
2015/02/16/2069
16.02.2015
MINISTERSTWO ROLNICTWA I ROZWOJU WSI
Wzór wniosku o uzyskanie licencji na dosiadanie, powożenie koni
T
2015/02/16/2068
16.02.2015
MINISTERSTWO ROLNICTWA I ROZWOJU WSI
Wzór wniosku o uzyskanie licencji na trenowanie koni
T
2015/02/16/2067
16.02.2015
MINISTERSTWO ROLNICTWA I ROZWOJU WSI
Wzór wniosku o pozwolenie na kierowanie stajnią wyścigową
T
2015/02/16/2066
16.02.2015
URZĄD MIASTA EŁK
Wniosek o rozłożenie należności na raty, odroczenie terminu, umorzenie zaległości, umorzenie odsetek
T
2015/02/16/2065
16.02.2015
URZĄD MIASTA EŁK
DN-1 Deklaracja na podatek od nieruchomości
N
2015/02/16/2064
16.02.2015
URZĄD MIASTA EŁK
DL-1 DEKLARACJA NA PODATEK LEŚNY
N
Pozycji na liście
Pozycje 1-9 z 9