Centralne Repozytorium Wzorów Dokumentów Elektronicznych

Nr wzoru Data publikacjiNazwa instytucjiDotyczyCzy aktualny
2015/02/06/2048
06.02.2015
MINISTERSTWO FINANSÓW
CIT-6R(3) DEKLARACJA O WYSOKOŚCI POBRANEGO PRZEZ PŁATNIKA ZRYCZAŁTOWANEGO PODATKU DOCHODOWEGO OD OSÓB PRAWNYCH, OD DOCHODÓW (PRZYCHODÓW) OSIĄGNIĘTYCH PRZEZ PODATNIKA MAJĄCEGO SIEDZIBĘ LUB ZARZĄD NA TERYTORIUM RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ - Wzór dokumentu elektronicznego może być stosowany po upływie dwóch tygodni od daty opublikowania.
T
2015/02/06/2047
06.02.2015
MINISTERSTWO FINANSÓW
CIT-9R(4) DEKLARACJA O WYSOKOŚCI PRZYCHODU ZA WYWÓZ ŁADUNKÓW I PASAŻERÓW PRZYJĘTYCH DO PRZEWOZU W PORCIE POLSKIM, UZYSKANEGO PRZEZ ZAGRANICZNE PRZEDSIĘBIORSTWO ŻEGLUGI HANDLOWEJ OD ZAGRANICZNYCH ZLECENIODAWCÓW - Wzór dokumentu elektronicznego może być stosowany po upływie dwóch tygodni od daty opublikowania.
T
2015/02/06/2046
06.02.2015
MINISTERSTWO FINANSÓW
CIT-6AR(2) DEKLARACJA O WYSOKOŚCI PODATKU DOCHODOWEGO OD DOCHODÓW Z TYTUŁU UDZIAŁU W ZYSKACH OSÓB PRAWNYCH - Wzór dokumentu elektronicznego może być stosowany po upływie dwóch tygodni od daty opublikowania.
T
2015/02/06/2045
06.02.2015
MINISTERSTWO FINANSÓW
IFT-2R(6) INFORMACJA O WYSOKOŚCI PRZYCHODU (DOCHODU) UZYSKANEGO PRZEZ PODATNIKÓW PODATKU DOCHODOWEGO OD OSÓB PRAWNYCH NIEMAJĄCYCH SIEDZIBY LUB ZARZĄDU NA TERYTORIUM RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ - Wzór dokumentu elektronicznego może być stosowany po upływie dwóch tygodni od daty opublikowania.
T
2015/02/06/2044
06.02.2015
URZĄD MIEJSKI W ŁABISZYNIE
Wniosek o udostępnienie informacji o środowisku i jego ochronie
T
2015/02/06/2043
06.02.2015
URZĄD MIEJSKI W ŁABISZYNIE
Wniosek o sporządzenie lub zmianę miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
T
2015/02/06/2042
06.02.2015
URZĄD MIEJSKI W ŁABISZYNIE
Wzór wniosku o przeniesienie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach
T
2015/02/06/2041
06.02.2015
MINISTERSTWO FINANSÓW
CIT-ST(7) INFORMACJA PODATNIKA DO USTALENIA NALEŻNYCH JEDNOSTKOM SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO DOCHODÓW Z TYTUŁU UDZIAŁU WE WPŁYWACH Z PODATKU DOCHODOWEGO OD OSÓB PRAWNYCH - Wzór dokumentu elektronicznego może być stosowany po upływie dwóch tygodni od daty opublikowania.
T
2015/02/06/2040
06.02.2015
MINISTERSTWO FINANSÓW
CIT-8B(8) ZEZNANIE O WYSOKOŚCI OSIĄGNIĘTEGO DOCHODU (PONIESIONEJ STRATY) PRZEZ PODATKOWĄ GRUPĘ KAPITAŁOWĄ - PODATNIKA PODATKU DOCHODOWEGO OD OSÓB PRAWNYCH - Wzór dokumentu elektronicznego może być stosowany po upływie dwóch tygodni od daty opublikowania.
T
2015/02/06/2039
06.02.2015
URZĄD MIEJSKI W ŁABISZYNIE
Wniosek o wydanie zaświadczenia o figurowaniu w ewidencji podatkowej
T
Pozycji na liście
Pozycje 1-10 z 14