Centralne Repozytorium Wzorów Dokumentów Elektronicznych

Nr wzoru Data publikacjiNazwa instytucjiDotyczyCzy aktualny
2015/02/10/2053
10.02.2015
MINISTERSTWO FUNDUSZY I POLITYKI REGIONALNEJ
Wzór wniosku o wydanie potwierdzenia do wydawania karty pojazdu dla nowych pojazdów samochodowych (w tym kompletnych, skompletowanych, niekompletnych - do kompletacji), dla których wnioskujący uzyskał świadectwo homologacji typu pojazdu albo świadectwo homologacji typu WE pojazdu
T
2015/02/10/2052
10.02.2015
MINISTERSTWO FUNDUSZY I POLITYKI REGIONALNEJ
Wzór wniosku o wydanie potwierdzenia do wydawania karty pojazdu dla nowego pojazdu specjalnego lub używanego do celów specjalnych jednej ze służb, o których mowa w art. 70d ust. 3 i art. 70zn ust. 4 ustawy - Prawo o ruchu drogowym
T
2015/02/10/2051
10.02.2015
MINISTERSTWO FUNDUSZY I POLITYKI REGIONALNEJ
Wzór wniosku o wydanie potwierdzenia do wydawania karty pojazdu dla nowego pojazdu samochodowego, dla którego wydane zostało świadectwo dopuszczenia indywidualnego WE pojazdu
T
2015/02/10/2050
10.02.2015
MINISTERSTWO FUNDUSZY I POLITYKI REGIONALNEJ
Wzór wniosku o wydanie potwierdzenia do wydawania karty pojazdu dla nowego pojazdu samochodowego sprowadzonego z zagranicy, który uzyskał dopuszczenie jednostkowe pojazdu
T
2015/02/10/2049
10.02.2015
MINISTERSTWO FINANSÓW
CIT-D(4) INFORMACJA PODATNIKA PODATKU DOCHODOWEGO OD OSÓB PRAWNYCH O OTRZYMANYCH/PRZEKAZANYCH DAROWIZNACH - Wzór dokumentu elektronicznego może być stosowany po upływie dwóch tygodni od daty opublikowania.
T
Pozycji na liście
Pozycje 1-5 z 5