Centralne Repozytorium Wzorów Dokumentów Elektronicznych

Nr wzoru Data publikacjiNazwa instytucjiDotyczyCzy aktualny
2020/03/04/9177
04.03.2020
URZĄD MIASTA I GMINY W RADKOWIE
Wzór deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi dla właścicieli nieruchomości, na których znajdują się domki letniskowe lub inne nieruchomości wykorzystywane na cele rekreacyjno-wypoczynkowe jedynie przez część roku
T
2020/03/04/9176
04.03.2020
URZĄD MIASTA I GMINY W RADKOWIE
Wzór deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi dla właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz dla właścicieli nieruchomości, na których świadczone są usługi hotelarskie
T
2020/03/04/9175
04.03.2020
URZĄD MIASTA I GMINY W RADKOWIE
Wzór wniosku o aktualizację danych do komunikacji w ewidencji podatków i opłat
T
2020/03/04/9174
04.03.2020
MINISTERSTWO FINANSÓW
APA-P(1) SPRAWOZDANIE O REALIZACJI UPRZEDNIEGO POROZUMIENIA CENOWEGO DLA CELÓW PODATKU DOCHODOWEGO OD OSÓB FIZYCZNYCH - Wzór dokumentu elektronicznego może być stosowany po upływie dwóch tygodni od daty opublikowania.
N
2020/03/04/9173
04.03.2020
MINISTERSTWO FINANSÓW
APA-C(1) SPRAWOZDANIE O REALIZACJI UPRZEDNIEGO POROZUMIENIA CENOWEGO DLA CELÓW PODATKU DOCHODOWEGO OD OSÓB PRAWNYCH - Wzór dokumentu elektronicznego może być stosowany po upływie dwóch tygodni od daty opublikowania.
N
Pozycji na liście
Pozycje 1-5 z 5