Centralne Repozytorium Wzorów Dokumentów Elektronicznych

Nr wzoru Data publikacjiNazwa instytucjiDotyczyCzy aktualny
2020/03/19/9207
19.03.2020
URZĄD MIASTA TYCHY
Wzór deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi dla nieruchomości, na których znajdują się domki lub inne obiekty wykorzystywane na cele rekreacyjno-wypoczynkowe, wykorzystywane jedynie przez część roku
T
2020/03/19/9206
19.03.2020
URZĄD MIASTA TYCHY
Wzór deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
T
2020/03/19/9205
19.03.2020
URZĄD MIEJSKI W DĘBICY
Wzór zgłoszenia wniosku/uwag do wyłożonego projektu studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego oraz projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
T
2020/03/19/9204
19.03.2020
KPRM Cyfryzacja
Wzór zawiadomienia o zbyciu lub nabyciu pojazdu
N
Pozycji na liście
Pozycje 1-4 z 4