Centralne Repozytorium Wzorów Dokumentów Elektronicznych

Nr wzoru Data publikacjiNazwa instytucjiDotyczyCzy aktualny
2020/03/06/9198
06.03.2020
MINISTERSTWO CYFRYZACJI
Wzór wniosku o udzielenie dofinansowania na mikroinstalacje fotowoltaiczne w ramach Programu Priorytetowego „Mój prąd".
N
2020/03/06/9197
06.03.2020
MINISTERSTWO FINANSÓW
JPK_V7K(1) DEKLARACJA KWARTALNA I EWIDENCJA DLA PODATKU OD TOWARÓW I USŁUG (W FORMIE JEDNOLITEGO PLIKU KONTROLNEGO)
N
2020/03/06/9196
06.03.2020
MINISTERSTWO FINANSÓW
JPK_V7M(1) DEKLARACJA MIESIĘCZNA I EWIDENCJA DLA PODATKU OD TOWARÓW I USŁUG (W FORMIE JEDNOLITEGO PLIKU KONTROLNEGO)
N
2020/03/06/9195
06.03.2020
MIASTO STARGARD
Wzór wniosku o rejestrację konta na platformie eUrząd (osoby fizyczne)
T
2020/03/06/9194
06.03.2020
MIASTO STARGARD
Wzór wniosku o dezaktywację konta na platformie eUrząd
T
2020/03/06/9193
06.03.2020
MIASTO STARGARD
Wzór wniosku o rejestrację konta na eUrząd (dla osób prawnych i jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej)
T
2020/03/06/9192
06.03.2020
MIASTO STARGARD
Wzór wniosku o udostępnianie danych w systemie eUrząd innej osobie fizycznej
T
2020/03/06/9191
06.03.2020
ZWIĄZEK MIĘDZYGMINNY POD NAZWĄ "NATURA"
Wzór deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi – nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy
T
2020/03/06/9190
06.03.2020
URZĄD MIEJSKI BRZEG DOLNY
Wzór zgłoszenia zamiaru usunięcia drzewa
T
2020/03/06/9189
06.03.2020
URZĄD MIEJSKI BRZEG DOLNY
Wzór wniosku o lokalizację zjazdu z drogi gminnej
T
Pozycji na liście
Pozycje 1-10 z 21