Centralne Repozytorium Wzorów Dokumentów Elektronicznych

Nr wzoru Data publikacjiNazwa instytucjiDotyczyCzy aktualny
2020/03/18/9203
18.03.2020
MIASTO KALETY
Wzór deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
T
2020/03/18/9202
18.03.2020
URZĄD GMINY BOBOWO
Wzór wniosku o wydanie zaświadczenia o figurowaniu/niefigurowaniu w podatkach, o wielkości gospodarstwa rolnego, o niezaleganiu w podatkach lub stwierdzające stan zaległości
T
2020/03/18/9201
18.03.2020
MINISTERSTWO KLIMATU I ŚRODOWISKA
Wzór wniosku o wydanie zgody na zamknięte użycie mikroorganizmów genetycznie zmodyfikowanych (GMM) zaliczonych do II kategorii
T
Pozycji na liście
Pozycje 1-3 z 3