Centralne Repozytorium Wzorów Dokumentów Elektronicznych

Nr wzoru Data publikacjiNazwa instytucjiDotyczyCzy aktualny
2020/03/02/9172
02.03.2020
MAZOWIECKI URZĄD WOJEWÓDZKI W WARSZAWIE
Wzór wniosku o przyznanie dotacji podmiotowej z budżetu państwa oraz dotacji z rezerwy celowej budżetu państwa dla związku spółek wodnych z przeznaczeniem na bieżące utrzymanie wód i urządzeń melioracji wodnych szczegółowych
T
2020/03/02/9171
02.03.2020
URZĄD GMINY RĘCZNO
Wzór deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
T
2020/03/02/9170
02.03.2020
Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej
Wzór wniosku o ustalenie prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego (FA-1)
N
2020/03/02/9169
02.03.2020
Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej
Wzór wniosku o wpis do rejestru żłobków i klubów dziecięcych lub wpis do wykazu dziennych opiekunów oraz podmiotów ich zatrudniających (RKZ-1)
N
2020/03/02/9168
02.03.2020
Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej
Wzór informacji o zmianie danych zawartych w rejestrze żłobków i klubów dziecięcych lub wykazie dziennych opiekunów oraz podmiotów ich zatrudniających (RKZ-2)
T
2020/03/02/9167
02.03.2020
Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej
Wzór wniosku o wykreślenie z rejestru żłobków i klubów dziecięcych lub wykreślenie z wykazu dziennych opiekunów oraz podmiotów ich zatrudniających (RKZ-3)
N
2020/03/02/9166
02.03.2020
Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej
Wzór wniosku o ustalenie prawa do zasiłku rodzinnego oraz dodatków do zasiłku rodzinnego (SR-1)
N
2020/03/02/9165
02.03.2020
Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej
Wzór wniosku o ustalenie prawa do jednorazowej zapomogi z tytułu urodzenia się dziecka (SR-2)
N
2020/03/02/9164
02.03.2020
Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej
Wzór wniosku o ustalenie prawa do zasiłku pielęgnacyjnego (SR-3)
N
2020/03/02/9163
02.03.2020
Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej
Wzór wniosku o ustalenie prawa do specjalnego zasiłku opiekuńczego (SR-4)
N
Pozycji na liście
Pozycje 1-10 z 29