Centralne Repozytorium Wzorów Dokumentów Elektronicznych

Nr wzoru Data publikacjiNazwa instytucjiDotyczyCzy aktualny
2014/12/08/1896
08.12.2014
URZĄD MIEJSKI W MRĄGOWIE
Wzór deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi dla nieruchomości zamieszkałych, na których powstają odpady komunalne
T
2014/12/08/1895
08.12.2014
WOJEWÓDZKA STACJA SANITARNO - EPIDEMIOLOGICZNA W BIAŁYMSTOKU
Wzór wniosku o wydanie zezwolenia na wykonywanie działalności polegającej na uruchomieniu pracowni rentgenowskiej oraz/lub uruchomieniu i stosowaniu aparatów rentgenowskich do celów medycznych
T
2014/12/08/1894
08.12.2014
WOJEWÓDZKA STACJA SANITARNO - EPIDEMIOLOGICZNA W BIAŁYMSTOKU
Wzór wniosku o uzyskanie zgody na zakres świadczonych usług medycznych przez jednostki prowadzące działalność związaną z narażeniem na promieniowanie jonizujące.
T
2014/12/08/1893
08.12.2014
WOJEWÓDZKA STACJA SANITARNO - EPIDEMIOLOGICZNA W BIAŁYMSTOKU
Wzór wniosku o dopuszczenie do eksploatacji statków
T
2014/12/08/1892
08.12.2014
WOJEWÓDZKA STACJA SANITARNO - EPIDEMIOLOGICZNA W BIAŁYMSTOKU
Wzór zlecenia pomiarów pól elektromagnetycznych dla celów ochrony środowiska oraz ocena zgodności
T
2014/12/08/1891
08.12.2014
WOJEWÓDZKA STACJA SANITARNO - EPIDEMIOLOGICZNA W BIAŁYMSTOKU
Wzór zlecenia badań mikrobiologicznych procesów sterylizacji
T
2014/12/08/1890
08.12.2014
WOJEWÓDZKA STACJA SANITARNO - EPIDEMIOLOGICZNA W BIAŁYMSTOKU
Wzór zlecenia badania warunków termicznych
T
2014/12/08/1889
08.12.2014
WOJEWÓDZKA STACJA SANITARNO - EPIDEMIOLOGICZNA W BIAŁYMSTOKU
Wzór zlecenia badania szkodliwych czynników biologicznych dla zdrowia w środowisku pracy
T
2014/12/08/1888
08.12.2014
WOJEWÓDZKA STACJA SANITARNO - EPIDEMIOLOGICZNA W BIAŁYMSTOKU
Wzór zlecenia pomiarów hałasu w pomieszczeniach do przebywania ludzi
T
2014/12/08/1887
08.12.2014
MINISTERSTWO FINANSÓW
PIT-11(21) INFORMACJA O DOCHODACH ORAZ O POBRANYCH ZALICZKACH NA PODATEK DOCHODOWY W 2014 R.
T
Pozycji na liście
Pozycje 1-10 z 15