Centralne Repozytorium Wzorów Dokumentów Elektronicznych

Nr wzoru Data publikacjiNazwa instytucjiDotyczyCzy aktualny
2014/12/22/1958
22.12.2014
MINISTERSTWO FINANSÓW
PIT-36(20) ZEZNANIE O WYSOKOŚCI OSIĄGNIĘTEGO DOCHODU (PONIESIONEJ STRATY) W ROKU PODATKOWYM 2014 - Wzór dokumentu elektronicznego może być stosowany po upływie dwóch tygodni od daty opublikowania.
N
2014/12/22/1957
22.12.2014
URZĄD MIEJSKI JANOWIEC WLKP.
Wzór wniosku o udzielenie ulgi inwestycyjnej w podatku rolnym.
T
2014/12/22/1956
22.12.2014
URZĄD MIEJSKI JANOWIEC WLKP.
Wzór deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
N
2014/12/22/1955
22.12.2014
URZĄD MIEJSKI JANOWIEC WLKP.
Wzór wniosku o udostępnienie informacji publicznej.
T
2014/12/22/1954
22.12.2014
MINISTERSTWO FINANSÓW
IFT-1(11) INFORMACJA O WYSOKOŚCI PRZYCHODU (DOCHODU) UZYSKANEGO PRZEZ OSOBY FIZYCZNE NIEMAJĄCE W POLSCE MIEJSCA ZAMIESZKANIA ZA 2014 R. - Wzór dokumentu elektronicznego może być stosowany po upływie dwóch tygodni od daty opublikowania.
T
2014/12/22/1953
22.12.2014
MINISTERSTWO FINANSÓW
IFT-1R(11) INFORMACJA O WYSOKOŚCI PRZYCHODU (DOCHODU) UZYSKANEGO PRZEZ OSOBY FIZYCZNE NIEMAJĄCE W POLSCE MIEJSCA ZAMIESZKANIA ZA 2014 R. - Wzór dokumentu elektronicznego może być stosowany po upływie dwóch tygodni od daty opublikowania.
T
2014/12/22/1952
22.12.2014
MINISTERSTWO FINANSÓW
IFT-3(7) INFORMACJA O PRZYCHODACH (DOCHODACH) WYPŁACONYCH LUB POSTAWIONYCH DO DYSPOZYCJI FAKTYCZNEMU ALBO POŚREDNIEMU ODBIORCY- Wzór dokumentu elektronicznego może być stosowany po upływie dwóch tygodni od daty opublikowania.
N
2014/12/22/1951
22.12.2014
MINISTERSTWO FINANSÓW
IFT-3R(7) INFORMACJA O PRZYCHODACH (DOCHODACH) WYPŁACONYCH LUB POSTAWIONYCH DO DYSPOZYCJI FAKTYCZNEMU ALBO POŚREDNIEMU ODBIORCY- Wzór dokumentu elektronicznego może być stosowany po upływie dwóch tygodni od daty opublikowania.
N
2014/12/22/1950
22.12.2014
MINISTERSTWO FINANSÓW
PIT-8CZ(7) ZBIORCZA INFORMACJA O WYPŁACONYM STYPENDIUM, O PRZYCHODACH Z INNYCH ŹRÓDEŁ ORAZ O NIEKTÓRYCH DOCHODACH Z KAPITAŁÓW PIENIĘŻNYCH - jest utworzona w oparciu o wzór PIT-8C(7) w celu umożliwienia jednokrotnego przekazania i podpisania zbioru informacji (do 20000 dokumentów).
T
2014/12/22/1949
22.12.2014
MINISTERSTWO FINANSÓW
PIT-11Z(21) ZBIORCZA INFORMACJA O DOCHODACH ORAZ O POBRANYCH ZALICZKACH NA PODATEK DOCHODOWY W 2014 R. - jest utworzona w oparciu o wzór PIT-11(21) w celu umożliwienia jednokrotnego przekazania i podpisania zbioru informacji (do 20000 dokumentów).
T
Pozycji na liście
Pozycje 1-10 z 10