Centralne Repozytorium Wzorów Dokumentów Elektronicznych

Nr wzoru Data publikacjiNazwa instytucjiDotyczyCzy aktualny
2014/05/20/1619
20.05.2014
WOJEWÓDZKI URZĄD OCHRONY ZABYTKÓW W BIAŁYMSTOKU
Wzór wniosku o wydanie zaleceń konserwatorskich
T
2014/05/20/1618
20.05.2014
WOJEWÓDZKI URZĄD OCHRONY ZABYTKÓW W BIAŁYMSTOKU
Wzór wniosku o wydanie pozwolenia na podział zabytku nieruchomego
T
2014/05/20/1617
20.05.2014
WOJEWÓDZKI URZĄD OCHRONY ZABYTKÓW W BIAŁYMSTOKU
Wzór wniosku o wydanie pozwolenia na przeniesienie zabytku ruchomego
T
2014/05/20/1616
20.05.2014
WOJEWÓDZKI URZĄD OCHRONY ZABYTKÓW W BIAŁYMSTOKU
Wzór wniosku o wydanie pozwolenia na przemieszczenie zabytku nieruchomego
T
2014/05/20/1615
20.05.2014
WOJEWÓDZKI URZĄD OCHRONY ZABYTKÓW W BIAŁYMSTOKU
Wzór wniosku o wydanie pozwolenia na prowadzenie badań architektonicznych przy zabytku
T
2014/05/19/1614
19.05.2014
Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego
Wzór zgłoszenia do Plebiscytu "Moje Innowacyjne Otoczenie - Moja Innowacyjna Gmina".
T
2014/05/14/1613
14.05.2014
WOJEWÓDZKI URZĄD OCHRONY ZABYTKÓW W BIAŁYMSTOKU
Wzór wniosku o wydanie pozwolenia na prowadzenie badań archeologicznych
T
2014/05/14/1612
14.05.2014
WOJEWÓDZKI URZĄD OCHRONY ZABYTKÓW W BIAŁYMSTOKU
Wzór wniosku o wydanie pozwolenia na prowadzenie robót budowlanych w otoczeniu zabytku
T
2014/05/14/1611
14.05.2014
WOJEWÓDZKI URZĄD OCHRONY ZABYTKÓW W BIAŁYMSTOKU
Wzór wniosku o wydanie pozwolenia na podejmowanie innych działań przy zabytkach nieruchomych/ruchomych
T
2014/05/14/1610
14.05.2014
WOJEWÓDZKI URZĄD OCHRONY ZABYTKÓW W BIAŁYMSTOKU
Wzór wniosku o wydanie pozwolenia na umieszczenie na zabytku urządzeń technicznych/tablic/reklam oraz napisów
T
Pozycji na liście
Pozycje 1-10 z 18