Centralne Repozytorium Wzorów Dokumentów Elektronicznych

Nr wzoru Data publikacjiNazwa instytucjiDotyczyCzy aktualny
2014/12/10/1915
10.12.2014
POWIATOWA STACJA SANITARNO-EPIDEMIOLOGICZNA W BIAŁYMSTOKU
Wzór wniosku o wydawanie opinii odnośnie spełnienia wymagań technicznych i sanitarnych dla obiektów hotelarskich
T
2014/12/10/1914
10.12.2014
POWIATOWA STACJA SANITARNO-EPIDEMIOLOGICZNA W BIAŁYMSTOKU
Wzór wniosku o wydawanie decyzji o spełnieniu szczegółowych wymagań, jakim powinny odpowiadać pomieszczenia i urządzenia podmiotu wykonującego działalność leczniczą w ramach praktyki zawodowej
T
2014/12/10/1913
10.12.2014
POWIATOWA STACJA SANITARNO-EPIDEMIOLOGICZNA W BIAŁYMSTOKU
Wzór wniosku o wydanie decyzji o spełnieniu szczegółowych wymagań, jakim powinny odpowiadać pomieszczenia i urządzenia podmiotu wykonującego działalność leczniczą w ramach podmiotu leczniczego
T
2014/12/10/1912
10.12.2014
POWIATOWA STACJA SANITARNO-EPIDEMIOLOGICZNA W BIAŁYMSTOKU
Wzór wniosku o zaopiniowanie studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego
T
2014/12/10/1911
10.12.2014
POWIATOWA STACJA SANITARNO-EPIDEMIOLOGICZNA W BIAŁYMSTOKU
Wzór wniosku o zaopiniowanie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy
T
2014/12/10/1910
10.12.2014
POWIATOWA STACJA SANITARNO-EPIDEMIOLOGICZNA W BIAŁYMSTOKU
Wzór wniosku o zaopiniowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
T
2014/12/10/1909
10.12.2014
POWIATOWA STACJA SANITARNO-EPIDEMIOLOGICZNA W BIAŁYMSTOKU
Wzór wniosku o zaopiniowanie dokumentacji projektowej pod względem wymagań higienicznych i zdrowotnych
T
2014/12/10/1908
10.12.2014
POWIATOWA STACJA SANITARNO-EPIDEMIOLOGICZNA W BIAŁYMSTOKU
Wzór wniosku o wydanie opinii o pomieszczeniach przeznaczonych na apteki lub hurtownie farmaceutyczne
T
2014/12/10/1907
10.12.2014
POWIATOWA STACJA SANITARNO-EPIDEMIOLOGICZNA W BIAŁYMSTOKU
Wzór wniosek o wydanie opinii w zakresie wymagań sanitarnych na zorganizowanie i przeprowadzenie imprezy masowej
T
2014/12/10/1906
10.12.2014
MINISTERSTWO FINANSÓW
PIT11K(21) INFORMACJA O DOCHODACH ORAZ O POBRANYCH ZALICZKACH NA PODATEK DOCHODOWY W 2014 R. PRZEKAZYWANYCH PRZEZ KOMORNIKÓW SĄDOWYCH LUB INNY PODMIOT NIEBĘDĄCY NASTĘPCĄ PRAWNYM ZAKŁADU PRACY
T
Pozycji na liście
Pozycje 1-10 z 19